Úlohy - Testy studijních předpokladů

TSP Numerické myšlení otázka ID 1762

Máme dva výrazy 21 _ 7 _ 2 a (7 _ 8) _ 3. Která ze znamének +, –, ·, : lze doplnit na vynechané místa tak, aby se výrazy rovnaly?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1760

Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 39. Čemu se rovná čtvrtina nejmenšího z nich?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1759

Máme dvě čísla. Číslo M je větší nebo rovno 54 a menší nebo rovno 126. Číslo N je větší nebo rovno 3 a ostře menší než 9. Urči, co platí pro číslo A = M/N + 7.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1757

Z drátu dlouhého 3,5 m vytvoříme trojúhelník, jehož strany budou v poměru 2 : 4 : 4. Jak dlouhá bude nejkratší strana trojúhelníku?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1754

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1752

Balík slámy ve tvaru kvádru o rozměrech 50 × 20 × 30 cm váží 10 kg. Jakou hmotnost bude mít balík ve tvaru kvádru o rozměrech 100 × 60 × 60 cm?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1748

Pro který z následujících matematických výrazů může platit, že x = 5?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1744

Urči, která z následujících operací nemůže nabýt hodnoty 4 pro X reálné číslo.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1743

Urči, které z čísel nepatří mezi ostatní.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1738

Aby mi bylo 100 let, musel bych žít ještě pětkrát tak dlouho, než jak jsem dosud žil, a k tomu ještě dalších 10 let. Jaký je můj věk?


1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 22

za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.