Oscio.cz | Web o Scio testech | Logo

Numerický oddíl zkoumá také vaši schopnost pracovat s mocninami, odmocninami
a logaritmy. K vyřešení jakékoliv z těchto úloh by vám měly pomoci následující vzorce.

Vzorce mocnin, odmocnin a logaritmů

Úlohy - Mocniny a logaritmy

TSP Numerické myšlení otázka ID 1748

Pro který z následujících matematických výrazů může platit, že x = 5?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1744

Urči, která z následujících operací nemůže nabýt hodnoty 4 pro X reálné číslo.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1743

Urči, které z čísel nepatří mezi ostatní.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1423

Urči, které z následujících čísel je rovno číslu 0,04?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1422

Urči, kterou z následujících trojic nelze dosadit do výrazu loga(b)=c, aby dával smysl.

TSP Numerické myšlení otázka ID 1421

Různá písmena představují různé číslice. Víme, že platí:

CACB
+ABC
3033

Urči hodnotu čísla 3√BCA.


Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.