Menu Zavřeno

Scio ZSV 2021

Pokud plánujete studium humanitního oboru na vysoké škole, tak vás s největší pravděpodobností čeká přijímací zkouška Scio ZSV. V tomto článku získáte všechny potřebné informace, které vám tyto testy představí.

Co to jsou ZSV testy Scio

Testy ZSV od společnosti Scio jsou testy, které mají za úkol ověřit, zda je jejich řešitel schopen naučit se poměrně obsáhlé učivo ze všech odnoží humanitních oborů. Jedná se o vstupní předpoklad pro většinu fakult, které se zabývají právě humanitními vědami. Zkratka ZSV znamená základy společenských věd. V učení se na tento test budou mít zajisté výhodu studenti gymnázií, kteří již nějakou zkušenost s humanitními obory a studiem základů společenských věd mají. Učivo, které je ale zkoušené v testech ZSV Scio v některých oborech silně přesahuje učivo učené na gymnáziích. Doporučujeme tedy nepodcenit přípravu a začít s učením v dostatečném předstihu.

Testy ZSV Scio se konají každý rok v několika termínech – zpravidla od prosince do května. Můžete se přihlásit na kterýkoliv z těchto termínů a výsledky se automaticky zašlou na vámi vybranou vysokou školu. Pravidla psaní testů ZVS Scio dokonce umožňují zúčastnit se tohoto přezkoušení kolikrát jen budete chtít, nebo do té doby, kdy budete mít svůj cílový percentil. Za každý pokus však budete muset vždy uhradit poplatek. Doporučujeme vám tedy vybrat si takový termín zkoušek, abyste v případě neuspokojivého výsledku měli možnost se přihlásit na následující termín, a přitom měli šanci vypilovat své minulé chyby. Mezi fakulty, které testy ZSV zohledňují v přijímacím řízení patří například Právnický fakulta UK, Filozofická fakulta UP v Olomouci nebo Fakulta sociálních studií MU v Brně.

Rozdíl mezi testy ZSV a OSP Scio

Na rozdíl od testů OSP Scio je v testech ZSV Scio testováno velké množství přesných informací, které je potřeba se naučit. Ve většině případů zde nelze odpověď odvodit ze zadaného textu bez znalosti o konkrétním tématu. Je potřeba se tedy naučit co nejvíce informací o všech oddílech testů ZSV Scio, aby se vaše šance zvýšily. Ve většině testů se vždy objeví velmi těžké a specifické otázky, které dokáže odpovědět jen minimum řešitelů. Nemusíte si z toho ale dělat těžkou hlavu.

Jak probíhají ZSV testy Scio

Při samotném testování vás nečekají žádné záludnosti. V den testu ZSV Scio přijdete do určené budovy a správné místnosti. Doporučujeme se dostavit s dostatečně dlouhým předstihem, abyste i v případě, že bude mít váš spoj zpoždění (nebo se objeví nějaká jiná neočekávaná událost), měli dostatek času dostat se na testovací místo včas. Je lepší si v klidu najít své umístění než spěchat na poslední chvíli.

Jakmile dojdete do své místnosti a budete usazeni na svoje místo, tak proběhne kontrola vaší totožnosti. Nezapomeňte si tedy vzít nějaký doklad, kterým se prokážete (občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud nebudete mít čím se prokázat, tak nebudete moci test psát.

Poté, co se čas přiblíží začátku testu, zadavatelé testu odpečetí zadání a vysvětlí vám všechny informace o průběhu testu. Pokud vám bude něco nejasné, tak se nebojte zeptat – poté už nebudete mít příležitost. Po vysvětlení a zodpovězení všech otázek zadavatelé určí přesný čas začátku a konce testu. Jakmile tento čas nastane, můžete otevřít zadání a začít řešit otázky. Nesnažte se podívat na zadání dříve a ani se nesnažte podvádět nějakým jiným způsobem. Pokud by se na to přišlo, tak by mohlo dojít k ukončení testování.

Vyhodnocení testů ZSV Scio probíhá pomocí tzv. percentilu – tedy statistické funkce, která určuje, kolik lidí mělo horší výsledek než vy. V případě, že váš percentil je 80 %, tak to znamená, že váš výsledek je lepší než výsledek, kterého dosáhlo 80 % řešitelů. Můžeme taky říct, že patříte mezi 20 % nejlepších řešitelů. Tento percentil se vypočítá jako průměr ze všech třech percentilů jednotlivých oddílů, které testy ZSV Scio mají. Nevyplatí se tedy na jeden oddíl nepřipravovat, jelikož vám potom výrazně poškodí výsledný percentil.

Termíny testů ZSV Scio

V letošním školním roce probíhají testy ZSV Scio hned v šesti termínech. Tyto termíny se přesně shodují s termíny testů OSP Scio. Pokud si zapíšete oba dva testy ve stejný termín, tak je to zcela v pořádku. Zkoušky probíhají po sobě a stihnete napsat obě dvě v jeden den. Dejte si ovšem pozor – některé školy vyžadují výsledky testů dříve a pozdější termín by vám nemuseli uznat.

Sktruktura testu ZSV Scio

Testy ZSV Scio se skládají z celkově 60 různých otázek a máte na ně právě 60 minut. Ke každé otázce budete mít na výběr vždy ze čtyř možností, kde právě jedna z nich je správná. Pokud odpovíte správně, tak získáte přesně jeden bod. Pokud ale odpovíte špatně, tak ztrácíte jednu třetinu bodu. Pokud otázku zcela vynecháte, tak se vám žádné body nepřičtou, ale ani neodečtou. Test je vždy rozdělen na tři rozdílné oddíly – člověk a společnost, stát a právo, hospodářství a svět.

Odpovědi se zapisují na speciální záznamový arch, který vám zadavatelé rozdají až v místnosti, kde budete svůj test ZSV SCIO psát. Arch se skládá vždy z čísla otázky a čtyř čtverců, které označují odpovědi A, B, C a D. Pokud budete chtít označit svoji odpověď, tak jediný možný způsob je vepsání křížku do odpovídajícího čtverečku. Pokud se spletete a budete chtít odpověď změnit, tak můžete čtvereček zcela vybarvit a zakřížkovat jiný. V tomto případě však již nemáte možnost vrátit se k první odpovědi. Doporučujeme vám tedy vždy si dobře rozmyslet odpověď, než ji zaznačíte do archu.

Možnosti odpovědí ve Scio testech OSP nebo ZSV

Člověk a společnost

Prvním oddílem, kterým začíná celý test ZSV Scio, je oddíl věnovaný právě člověku a společnosti a skládá se dohromady z dvaceti otázek. Najdete zde sedm otázek z psychologie, osm otázek ze sociologie a pět z filozofie. V psychologii se otázky velmi často týkají rozdělení psychologie a jejích oborů, významných představitelů těchto směrů a základních pojmů používaných v psychologii. V sociologii se otázky týkají převážně sociologických pojmů, významných představitelů a druhů výzkumů. Ve filozofii najdete otázky na významná filozofická díla, jejich autory a jejich světonázory.

Hospodářství a svět

Tématiku státu a práva obsahuje následujících dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení v ČR, Ústavě a jejím legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Hospodářství a svět

Posledních dvacet otázek se zabývá hospodářstvím a světem. Najdete zde tedy šest otázek z tzv. Evropské integrace – tedy procesem spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikro a makro ekonomické pojmy.

Vyzkoušejte si úlohy z testů Scio ZSV

Významný český sociolog byl:Sofisté se učili třem základním dovednostem a to:


Jak se připravit na Scio ZSV

  • Nezapomínejte, že správnou odpověď je většinou třeba znát, pamatovat si ji. Zde je nejdůležitější svědomitá domácí příprava, hodí se potom i k maturitě. Netrapte se ale, obvykle je možné dojít ke správné odpovědi vylučovací metodou.
  • Na test a jednotlivé oddíly máte omezeně času. Pokud nevyřešíte úlohu v přiměřeném čase, přikročte bez váhání k další. Test Scio ZSV patří k testům s dostatkem času na úlohu – minuta na jednu úlohu.
  • Nepřemýšlejte v průběhu řešení dalších úloh nad nevyřešenými úlohami, každá úloha končí vyřešením nebo nevyřešením. Vraťte se k nevyřešené úloze až na konci oddílu či testu, je možné v testu libovolně skákat. Na test Scio ZSV máte několik pokusů, proto nezoufejte.
  • Řešte úlohy podle obtížnosti, k obtížným se vraťte na konci oddílu.
  • Je důležité zůstat stále v duševní pohodě i tehdy, když jste nějakou úlohu nevyřešili, jen málokomu se povede vyřešit všechny úlohy správně.
  • Tipujte jen tehdy, vyloučili-li jste alespoň jednu z možných odpovědí.
  • Trénujte, protože jen tak se zlepšíte. Když zjistíte, že vám některý oddíl dělá potíže, zaměřte se na něj a sledujte zlepšení.

Pssssssst!

Rady a informace pochází z učebnice Základy společenských věd. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšné přípravě – rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.

Cena: 329 Kč

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.