Menu Zavřeno

Scio testy 2021

Scio testy jsou testy, které vytváří a vyhodnocuje soukromá společnost SCIO s.r.o. Na základě výsledků těchto testů přijímá své budoucí studenty několik desítek vysokých škol v České republice. Existuje několik typů scio testů. Nejpoužívanější testy jsou OSP (Obecné studijní předpoklady), ZSV (Základy společenských věd) a Matematika. Přehled všech testů najdete v levém menu.

Všechny testy jsou vyhodnocovány tzv. percentilem, který udává procento ostatních účastníků, které jste se svým výsledkem porazili. Hodnota percentilu se tedy pohybuje v rozmezí 0-100. Některé testy (jako např. OSP nebo ZSV) se však skládají z více oddílů; výsledek je potom aritmetickým průměrem percentilů jednotlivých oddílů. Ovšem některé vysoké školy však mohou k určitému oddílu přihlížet více, než k jiným.

 

Obecné studijní předpoklady

OSP testy jsou nečastějším typem, se kterým se při přijímacích zkouškách setkáte.​

Anglický a německý jazyk

U jazyků jsou testy zaměřené na všechny prvky - tedy jak gramatiku, znalost frází a schopnost tvořit texty, ...

Základy společenských věd

Testy zaměřené na tématiku týkající se práva, vlastnictví, hospodářství, sociologie a dalších.

Matematika

Testy se zaměřují na schopnost analyticky uvažovat a prověřují znalosti na úrovni středoškolské matematiky.

Termíny

Termíny SCIO testů jsou vyhlašovány každoročně společností SCIO, s.r.o. Důležité je vědět, že ne všechny termíny jsou uznávané všemi školami a že většina testů se píše pouze v některých termínech. Pro konkrétní informace navštivte nejlépe webové stránky vysoké školy, na kterou se hlásíte.

Termíny pro školní rok 2020/2021:

Jak se přihlásit na Scio testy

Chcete-li absolvovat SCIO testy, musíte se nejprve zaregistrovat na oficiálních stránkách společnosti SCIO, s.r.o, kde si poté objednáte příslušný test(y) v nějakém z termínů, vyberete si místo, kde budete test(y) psát (obvykle krajská města) a celou objednávku zaplatíte. Cena jednoho testu se pohybuje v rozmezí cca 400-900 Kč, podle toho jakou variantu si zvolíte a jak brzo se ke zkouškám přihlásíte. (Čím dříve se přihlásíte, tím budete mít testy levnější.) Ujistěte se také v uživatelském rozhraní na stránkách Scio.cz, že jste dali souhlas s předáním Vašeho výsledku všem fakultám, na které se hlásíte.

Jak probíhají Scio testy

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.