Menu Zavřeno

Všechny úlohy

Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:


TSP Analytické myšlení úloha ID 1607

Na stavbě pracují tři dělníci: Kamil, Marek a Norbert. Kamil za jednu hodinu udělá 2/3 práce, kterou stihne Marek za stejný čas. Norbert udělá za jednu hodinu 2,5× více prácenež Kamil.

Které z následujících tvrzení je pravdivé?


TSP Analytické myšlení úloha ID 1600

Závod je dlouhý 7 km a má význačné body dle následující tabulky, kde vzdálenosti udávají vzdálenost od startu S.

Start S Hospoda H Jezero J Kopec K Cíl C
0 km 1,2 km 2,5 km 4,7 km 7 km

Dále jsou na trase tři kontroly. Vzdálenost mezi 1. a 2. kontrolou je dvakrát větší než mezi 2. a 3. kontrolou. Od 3. kontroly do cíle zbývá 1/7 závodu. Kontroly jsou umisťovány po celýchkilometrech. První kontrola není na startu.

Urči, které z následujících tvrzení je nepravdivé.


TSP Analytické myšlení úloha ID 1589

Dívky si v obchodě vybírají společný kus oblečení, který si chtějí půjčovat. Každá bude vybírat vlastnost z jednoho řádku tabulky.

Druh oblečeníKalhotyTričko Šaty Svetr
BarvaZelená Bílá Modrá Červená
MateriálBavlna Semiš Polyester Vlna

Víme, že:

  • Dívky vybíraly vlastnosti z více než dvou sloupečků.
  • Dívky nekoupily nic bílého a zároveň vlněného
  • V obchodě neměli polyesterové svetry.

Které z následujících tvrzení je nepravdivé?


TSP Analytické myšlení úloha ID 1580

Jdu přes přechod a nedívám se na barvu semaforu. Zelená svítí 20 % času, červená svítí 80 % času. Během toho, co svítí zelená, je 10% šance, že mě zajede auto. Během toho, co svítí červená, je 90% šance, že mě zajede auto.

Náhodně vstoupím na přechod. Jaká je pravděpodobnost, že mě zajede auto?


TSP Analytické myšlení úloha ID 1573

Je dáno následující tvrzení:
Hraji tenis nebo nehraji fotbal.

Z následujících tvrzení k němu najděte ekvivalentní a opačné tvrzení.

  1. Jestliže nehraji tenis, pak nehraji fotbal.
  2. Jestliže nehraji fotbal, pak nehraji tenis.
  3. Hraji fotbal a nehraji tenis.

TSP Analytické myšlení úloha ID 1568

Jsou dána dvě tvrzení.
A: Jestliže mám stolní počítač, pak mám i laptop.
B: Mám stolní počítač, právě když mám laptop.

Z následujících tvrzení vyberte taková, která jsou opačné k tvrzením A a B.

  1. Nemám laptop a mám stolní počítač.
  2. Mám stolní počítač nebo nemám laptop.
  3. Mám stolní počítač, právě když nemám laptop.

TSP Analytické myšlení úloha ID 1561

Za předpokladu, že platí tvrzení:
Některá auta značky Škoda nejsou drahá.

Z následujících možností vyber tu, která je s negací tohoto tvrzení ekvivalentní.


TSP Kritické myšlení úloha ID 1555

V tabulce jsou uvedeny počty škol dle jejich úrovně v ČR.

2016/20172017/2018
Předškolní vzdělávání5 2095 269
Základní vzdělávání4 1404 155
Střední vzdělávání1 3071 308
Vyšší odborné vzdělání168166

Zdroj: Český úřad statistický, 2020, „Vzdělávání – celkový přehled“, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup–objekt & z=T & f=TABULKA & katalog=30848 & pvo=VZD01 & str=v62#w=

Na základě dat v tabulce vyberte pravdivé tvrzení:


TSP Kritické myšlení úloha ID 1540

Trestní zákoník § 89
Zkušební doba a přiměřená omezení a přiměřené povinnosti při podmíněném propuštění
(1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled a současně uložit, aby ve stanovené části zkušební doby, navazující na počátek zkušební doby, se pachatel zdržoval v určené době ve svém obydlí nebo jeho části. Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

Na základě informací z textu označte pravdivé tvrzení:


TSP Kritické myšlení úloha ID 1506

„Na rozdíl od živočichů nemohou rostliny před nepřízní počasí nebo nebezpečím nikam utéct. Musí proto neuvěřitelně mazaně koordinovat svůj růst a vývoj a umět se pružně přizpůsobit změnám prostředí. A přesně to jim umožňují rostlinné hormony neboli fytohormony,“ vysvětluje Jan Petrášek z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Podle diktátu těchto látek se vyvíjí všech 350 tisíc rostlinných druhů, které na Zemi odhadem existují. Stometrovou sekvoj ve slunné Kalifornii tak řídí obdobné mechanismy jako drobnou sedmikrásku kdesi v příkopu u Horní Dolní. Výsledný vzhled každé květiny, keře nebo stromu je ostatně taky dílem hormonů.A čím se tyto látky liší od svých jmenovců u člověka? Zatímco lidské hormony vznikají ve specializovaných orgánech, rostlinné se tvoří prakticky ve všech buňkách jejich těla. Na místo potřeby pak pletivy cestují i za pomoci přenašečů – buňky si tedy látku předávají mezi sebou a jejich toky rozhodují o reakci rostliny.Každý z devíti dosud popsaných druhů fytohormonů pak plní hned několik funkcí a ve svém působení se všelijak doplňují. U lidí přitom platí: co hormon, to striktně daný úkol v konkrétní části organismu.
Proč v přírodě na místech, kam často chodíme ‚na malou‘, roste tráva rychleji než jinde?“ lámali si hlavu naši předkové. I snaha získat odpověď na tuto zdánlivě banální otázku přispěla k objevu jednoho z nejvšestrannějších fytohormonů – auxinu.
Jeho účinky studoval britský přírodovědec Charles Darwin už na konci devatenáctého století, neměl však tušení o chemické podstatě této látky. Tu vědci objasnili až ve čtyřicátých letech století následujícího, a to právě díky analýzám lidské moči, v níž hledali růstové látky a která shodou okolností obsahuje obrovské množství strukturou naprosto totožné sloučeniny.
„Tento hormon ovlivňuje především dělení a prodlužování buněk, a tím růst stonků, větví i kořenového systému. Vedle toho má však na svědomí také všechny ohybové reakce rostlin za světlem i to, že každá bylina nebo strom má hlavní stonek, který řídí růst ostatních výhonů,“ popisuje Jan Petrášek.

Zdroj: Akademie věd České republiky, 2020, „I s rostlinami cvičí hormony. Vědci studují jak", https://www.avcr.cz/cs/veda–a–vyzkum/biologie–a–lekarske–vedy/I–s–rostlinami–cvici–hormony.–Vedci–studuji–jak/

Která z následující rostlin v sobě nemá žádný fytohormon?


[1] 2 3 4

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.