Tento typ úloh je vlastně obdobou slovních úloh. I tady je klíčová schopnost správného sestavení rovnice nebo soustavy rovnic, které jsou verbálně popsány.

Základní vzorce rovnic

Úlohy - Slovní popis rovnic

TSP Numerické myšlení otázka ID 1919

7 % z neznámého čísla je o 297 menší než jeho 40 %. Čemu se rovná 20 % z neznámého čísla?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1918

Dvě pětiny ze 75 % čísla x jsou 24. Jaká je hodnota čísla x?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1917

Aritmetický průměr tří čísel je 182. Každé číslo je o 20 % větší než číslo předcházející. Které z těchto čísel je nejmenší?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1760

Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 39. Čemu se rovná čtvrtina nejmenšího z nich?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1759

Máme dvě čísla. Číslo M je větší nebo rovno 54 a menší nebo rovno 126. Číslo N je větší nebo rovno 3 a ostře menší než 9. Urči, co platí pro číslo A = M/N + 7.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1445

Součet tří čísel je 48. Určete jejich aritmetický průměr.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1444

Součet dvou čísel je 36 a jejich podíl je 1/2. Určete hodnotu jejich rozdílu při zachování pořadí čísel.


za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.