Menu Zavřeno

TSP MUNI 2021: Přijímačky na Masarykovu univerzitu

Pokud se chcete stát studenty Masarykovi univerzity, tak budete muset s největší pravděpodobností skládat právě TSP, které si univerzita vytváří sama. Až na malé drobnosti je test vcelku podobný testům OSP od společnosti SCIO.

U každé fakulty (případně u každého oboru oboru) najdete přesné informace o tom, jak se na ni dostat. Na většinu fakult se skládají pouze TSP. Výjimkou jsou ale:

 • Lékařská fakulta, kde budete skládat jen odborné testy z biologie, fyziky, chemie a somatologie
 • Farmaceutická fakulta, kde budete skládat oborové testy z biologie, chemie a fyziky a také budete psát test ze všeobecných studijních předpokladů
 • Fakulta sportovních studií, kde budete skládat oborový test a praktickou přijímací zkoušku
 • Fakulta sociálních studií, kde budete psát buďto TSP nebo OSP a testy ZSV od společnosti SCIO
 • U některých specifických oborů se může způsob přijímacích testů mírně lišit
Studenti jdou absolvovat testy TSP MUNI

Pokud si budete podávat více přihlášek na Masarykovu univerzitu, tak se nemusíte obávat, že budete muset psát TSP víckrát. Stačí je napsat pouze jednou – bez ohledu na počet podaných přihlášek. 

Struktura testu

 1. 48 otázek
 2. 5 možností na výběr
 3. 100 minut čistého času

Test je celkově rozdělen do čtyř částí: verbální myšlení, numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení. Na konci testu také najdete 8 otázek v anglickém jazyce. Z vybíraných odpovědí je nejvýše jedna správná.

Bodování

 • správná odpověď: 1 bod
 • bez odpovědi: 0 bodů
 • špatná odpověď: – 0,25 bodů.

Úloha TSP

Určete, které slovo z možností a) až e) se mezi ostatní svým významem nehodí.Výsledek

Výsledek se uvádí v percentilu, podobně jako u OSP. Pokud máte tedy například percentil 80 %, pak jste stejně dobří, nebo lepší jako 20 % celkových uchazečů.

Abyste získali alespoň nějakou představu, jestli váš výsledek je dostatečný, tak se můžete podívat na výsledky z minulých let, kde zjistíte, jaký měl percentil poslední přijatý uchazeč. Tyto seznamy najdete ZDE.

Co Vás čeká u zkoušek

U testů TSP budete muset absolvovat čtyři jeho části: verbální myšlení, numerické myšlení, analytické myšlení a kritické myšlení. V každém oddíle vás čeká deset otázek a na závěr poté osm otázek v angličtině.

Na vyplnění testu máte omezený čas 100 minut. Až si nějaký test vyzkoušíte, tak zjistíte, že to není opravdu mnoho. Proto většina účastníků nevyřeší všechny úlohy v daném čase. Přesto s vhodnou přípravou je to možné zvládnout. Právě tyto body navíc, které získáte oproti ostatním, budou hrát důležitou roli v tom, jestli vás na vysokou školu vezmou, nebo ne.

Struktura testu

V letošním roce se kvůli distanční formě testu změnil i způsob organizace testových otázek. Hlavní změna je v tom, že máte na každý oddíl přesně vymezený čas a nemůžete přecházet mezi oddíly a otázkami. První čtyři oddíly obsahují deset otázek a poslední oddíl (s úlohami v angličtině) obsahuje otázek osm.  

Celkově na test máte stále sto minut. Rozložení času a pořadí oddílů je následovné:

 • Verbální myšlení – 10 minut
 • Numerické myšlení – 20 minut
 • Kritické myšlení – 20 minut
 • Analytické myšlení – 35 minut
 • Úlohy v anglickém jazyce – 15 minut
Čas mezi jednotlivými oddíly se vám nepřenáší do oddílů dalších. Pokud tedy budete mít všechny otázky v jednom z oddílů vyřešené, zbylý čas nemůžete využít k práci na otázkách z oddílu následujícího. Každá otázka se vám zobrazí pouze jednou v předem určeném pořadí a jakmile se přesunete dál, tak nemáte možnost se k ní vrátit. Na stránce se vám zobrazí vždy pouze jedna otázka

Na co si dát u testů pozor

U ostrého testu je poměrně nepravděpodobné, že byste měli o moc více času, než potřebujete.

U zkoušky s vámi bude v místnosti celou dobu administrátor, který vám před testem může zodpovědět případné dotazy ohledně průběhu testu (během testu už se na nic ptát nesmíte). Pět minut před vypršením času vás administrátor upozorní. I tak ale není vůbec na škodu, vzít si s sebou na zkoušky hodinky. Budete tak schopni mnohem lépe rozvrhnout svůj čas. V učebnách, kde se testy píší, bývají často nástěnné hodiny, ale není to pravidlem.

Dejte si opravdu dobrý pozor, aby Váš mobilní telefon nemohl udělat žádné zvuky. Mohlo by vás to vyjít velmi draho. Pohlídejte si také, že máte na mobilním telefonu vypnutý budík (někdy může zazvonit i na vypnutém telefonu). Není tedy vůbec od věci, si mobilní telefon k testům TSP vůbec nebrat. K měření času ho stejně použít nesmíte. Dejte si také pozor na budík u hodinek. Nepřípustné jsou jakékoliv zvukové signály!

Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud budete přistiženi při vyrušování, tak budete vyloučeni z testovací místnosti a nebudete moci TSP dopsat.

Povolené pomůcky a průběh testů

U ostrého testu nebudete moci použít kalkulačku. To znamená, že se všechny počty dají zvládnout buď z hlavy, nebo maximálně na papíře. Už když budete tedy úlohy procvičovat, tak procvičujte bez kalkulačky. Pokud shledáte, že vám dělá problémy právě základní matematika, není vůbec od věci, procvičovat si příklady malé a velké násobilky (tu budete u testů potřebovat nejvíc). Může vám to ušetřit poměrně hodně času, a právě ten je u testu klíčový. U testů TSP také není dovoleno používat matematické tabulky nebo rýsovací potřeby.

Všechny úlohy mají uzavřené otázky (vybíráte z připravených odpovědí). U všech úloh lze vybrat odpověď z pěti možností (a, b, c ,d, e), kde je právě jedna z nich správná. V testu TSP MUNI je každá úloha ohodnocena jedním bodem. Při správné odpovědi tedy jeden bod dostanete a pokud úlohu nevyplníte, tak nic nezískáte ani neztratíte. Pokud odpovíte špatně, tak ztratíte vždy jednu čtvrtinu bodu.

Odpovědi budete zaznamenávat na samostatný list (záznamový arch). Můžete tedy psát do zadání. Prázdné listy papíru však nedostanete. Všechny výpočty se vám tedy musí vejít na papíry se zadáním. Většina oddílů však obsahuje na konci volnou část stránky, a i okraje jsou dostatečně velké. S nedostatkem místa tedy pravděpodobně nebudete mít problém.

Odpovědi se zaznamenávají do záznamového archu formou křížkováni. Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, tak zakřížkovanou odpověď začerněte a zakřížkujte správnou variantu. Takto opravenou odpověď, již nelze vzít zpět. Pokud tedy uznáte i tuto odpověď jako chybnou, tak ji začerněte, ale další odpověď už nekřížkujte. Úloha stejně bude hodnocena jako nevyplněná.

Nepodceňte přípravu na TSP MUNI 2021

TSP nejsou primárně testy znalostní. Není tedy potřeba hustit si do hlavy stohy jinak nepotřebných informací. Většina všech úloh se řeší pouze pomocí informací, které jsou obsažené v zadání dané úlohy. Přesto se na tuto většinu dá dobře naučit. Sami potom uvidíte, jak se v průběhu času začnou vaše výsledky zlepšovat.

Budete se muset seznámit se všemi hlavními typy úloh. To jsou takové úlohy, které se každý rok opakují jen s mírně pozměněným zadáním a často jich naleznete i několik velmi podobných v jednom testu. Následně si zvolit nejvýhodnější strategii pro jejich řešení.

Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby průměrný student nestihl vyřešit všechny úlohy. Při přípravě se tedy musíte zaměřit na to, abyste stihli v daném čase vyřešit co největší počet úloh.

TIP: Termíny z minulých let jsou dostupné na stránkách MUNI a poskytují tak více než dostatek přípravného materiálu k procvičování. Testy jsou dostupné ZDE.

Udělejte si na TSP MUNI plán přípravy

Dobře si tedy zhodnoťte, kolik času na přípravu budete potřebovat. Určete si přesný časový údaj. Řekněte si třeba, že přípravě věnujete 30 hodin. Na první pohled se to může zdát hodně, ale když obětujete hodinu denně, tak příprava zabere měsíc. A to je docela málo, když si uvědomíte, jak velký vliv může mít volba vysoké školy na zbytek vašeho života.

Určitě si také nechte dostatečnou rezervu, kdybyste viděli, že na přípravu potřebujete více času. Jistě uznáte, že je lepší být připraven měsíc dopředu, než být připraven nedostatečně. Po úspěšném přijetí na vysokou školu už jistě nebudete litovat času, který jste přípravě věnovali.

Zkuste se také raději učit každý den v pravidelný čas než třeba sedm hodin jednou týdně. Postupně se z učení stane zvyk a bude pro vás přirozené a jednoduché.

Práce s časem

Čas je při testech stěžejní veličinou. Většina účastníků se ani nedostane ke všem úlohám, což má pak pochopitelně důsledek na jejich percentil. Je tedy vaší zodpovědností, abyste se naučili v daném čase vyřešit maximum úloh. Pokud budete trénovat a budete s časem pracovat správně, tak nejen že pravděpodobně vyřešíte všechny úlohy, ale zbude vám i nějaký čas na kontrolu odpovědí. A to vám dá oproti ostatním účastníkům testů obrovskou výhodu.

Den zkoušky

Ještě den před zkouškou si nachystejte všechny věci, které s sebou budete potřebovat. Je možné, že ráno ve stresu byste na nějakou věc zapomněli. Ujistěte se, že víte, kde přesně se zkouška koná a jak se tam dostanete. Jděte také brzy spát. V žádném případě nemá cenu učit se dlouho do noci. Tím už stejně ničemu nepomůžete. Než odejdete, tak si jen zkontrolujte, že vám nic nechybí a vyrazte na zkoušky raději s předstihem. Nezapomeňte, že je mnohem lepší dorazit o hodinu dřív než o pár minut později. Mohlo by se lehce stát, že vás kvůli pozdnímu příchodu ke zkoušce vůbec nepustí.

Snažte se zbytečně se nestresovat. Pokud vám zbývá čas, věnujte ho raději procházce kolem budovy než opakováním si ke zkoušce. Zbytečně byste se znervózňovali.

Čím začít u TSP MUNI

Základní poučka zní: Nejprve řešte úlohy, u kterých máte největší jistotu a jste schopni je vyřešit rychle.

Obtížnost, ale také časová náročnost úloh je velmi rozdílná i v rámci jednotlivých. Nezapomeňte, že všechny úlohy jsou ohodnoceny jedním bodem, a tudíž mají ve výsledku stejnou váhu. Proto je extrémně důležité, abyste začali těmi úlohami, u kterých jste si jistí a zároveň jste je schopni vyřešit v krátkém čase. Až se s testem lépe seznámíte, mělo by vám být jasné, jaké úlohy to jsou. Ke zkouškám je dobré jít s tím, že budete přesně vědět, v jakém pořadí úlohy řešit.

I když to může být individuální, uvádíme zde orientační pořadí podle času, který asi zaberou jednotlivé úlohy průměrnému uchazeči. Můžete se jím inspirovat a úlohy řešit v tomto uvedeném pořadí, nebo ho pozměnit podle vašich potřeb.

Orientační pořadí pro řešení úloh pro TSP MUNI

 1. Orientační pořadí pro řešení úloh pro TSP MUNI
 2. Který z pojmů označuje – verbální myšlení
 3. Nehodící se slovo – verbální myšlení
 4. Vztah mezi dvojicí slov – verbální myšlení
 5. Práce s textem – verbální myšlení
 6. Číselné úlohy – numerické myšlení
 7. Převádění slovního zadání do rovnice – numerické myšlení
 8. Úlohy s tabulkou – numerické myšlení
 9. Nematematické tvrzení – analytické myšlení
 10. Úlohy v češtině – kritické myšlení
 11. Anagram – verbální myšlení
 12. Matematické tvrzení – analytické myšlení
 13. Úlohy v angličtině

Nezapomeňte, že je čistě na vás, kterou úlohou a kterým oddílem se budete zabývat. Udělejte si jasno nejen v tom, které úlohy chcete kdy řešit, ale i v tom, kde v testu se dané úlohy nacházejí. Samotný test je docela obsáhlý a čím dřív úlohy najdete, tím víc vám zbude času na jejich řešení.

U slovních úloh je většinou lepší začínat těmi, které mají kratší zadání, sice vám to nezaručí, že budou jednodušší, ale minimálně je rychleji přečtete.

Systém značek

I když si ujasníte, v jakém pořadí budete jednotlivé úlohy v testech TSP plnit, bude se vám stávat, že některé úlohy nebudete schopní v rozumném čase vyřešit. Obzvlášť v oddílu numerického myšlení, kde budete pravděpodobně schopní některé úlohy vyřešit ihned z hlavy, ale nad jinými strávíte i několik minut přemýšlením. Proto je dobré zavést si systém značek.

Pokud si přečtete úlohu a víte, jak ji vyřešit, ale také víte, že zabere hodně času, tak si k ní udělejte v zadání značku. Může to být třeba kolečko nebo otazník. Pak úlohu opusťte a pokračujte dál. Na konci testu, až budete mít všechny ostatní úlohy vyřešené, se k úlohám se značkami vrátíte a můžete jim věnovat zbývající čas. Někdy se vám stane, že i když by vám řešení úlohy zabralo hodně času, jste schopní ihned jednu nebo více odpovědí vyloučit. V takovém případě si u nich v zadání udělejte malý křížek. Ušetří vám to čas, až se budete k úloze vracet. Nezapomeňte, že všechny značky si musíte dělat do zadání. Do záznamového archu patří jenom odpovědi!

Pokud se vám stane, že vůbec nevíte, jak úlohu řešit, nebo víte, že by řešení zabralo extrémně mnoho času (v řádu několika minut), udělejte si u této úlohy jinou značku (třeba křížek) a pokračujte další úlohou. K této úloze se už nebudete vracet, nebo jen v případě kdy už budete mít všechny jednodušší úlohy vyřešené.

Když jsem hotov

Pokud jste už u testů TSP MUNI dodělali všechny úlohy, u kterých nemáte značku a administrátor ještě neohlásil pět minut před koncem testu, můžete si zkontrolovat, zda jste zanesli do záznamového archu úlohy správně (z tohoto důvodu je dobré správnou odpověď označit napřed v zadání a teprve poté v záznamovém archu). Pak se začněte věnovat označeným úlohám. Pokud máte vše hotové (záznamový arch je plný) a ještě vám zbývá čas, věnujte ho kontrole jednotlivých úloh. Začněte úlohami, u kterých jste si při testu nebyli zcela jistí

Postupujte při tom však extrémně opatrně. Pokud jste úlohu označili jako správnou předtím, pravděpodobně bude dobře. Obzvláště těsně před koncem mají studenti tendenci zbrkle měnit odpovědi v záznamovém archu. Pokud se tedy opravdu rozhodnete již zanesenou odpověď změnit, dobře si tento krok rozmyslete. Pokud vám k tomu nezbývá čas, tak raději nechte odpověď původní než ji v posledních vteřinách přepisovat. S velkou pravděpodobností byste si uškodili. Pokud administrátor zahlásil pět minut před koncem testu a vy ještě nemáte všechny úlohy, tak nezoufejte. Tato situace pravděpodobně nastane. Jen velmi zřídka se někomu povede už pět minut před koncem mít vše hotovo.

Tipovat či netipovat v TSP MUNI

Jak již bylo řečeno, v testech studijních předpokladů Masarykovy univerzity je každá správně vyplněná úloha ohodnocena jedním bodem. Za nevyplněnou úlohu se nic nepřičítá ani neztrácí a za špatně vyplněnou úlohu se ztrácí jedna čtvrtina bodu. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď a pokud označíte více odpovědí, úloha bude vyhodnocena jako nevyplněná.

Hádat na první pohled tedy není výhodné. Počítejte ale se mnou: Pokud je u každé otázky na výběr pět možností a za špatnou se ztrácí 1/4 bodu, pak pokud by všichni pouze tipovali, průměrný počet bodů nekonečného počtu uchazečů by byl nula. Tipovat tedy není nevýhodné! Není to zároveň ale ani výhodné. Pokud úlohu nevyplníte, tak získáte statisticky stejně bodů, jako v případě, že byste úlohu ani nečetli a náhodně označili jednu odpověď. A v tom je právě ten háček.

Vy totiž úlohy můžete číst a v naprosté většině případů odhalíte alespoň jednu nebo dvě odpovědi, o kterých s jistotou víte, že jsou chybné. A když vyloučíte alespoň jednu odpověď, tak už se vyplatí hádat, i kdybyste měli prostě se zavřenýma očima náhodně vybrat jednu ze zbývajících. Studenti často dokonce váhají mezi dvěma odpověďmi. V tom případě máte stejně velkou šanci, že ztratíte 0,25 bodu, jako že jeden bod získáte! A to už se přece vyplatí zkusit štěstí.

Nezdá se to, ale ve výsledku to často dělá i rozdíl několika bodů. Spoustu uchazečů přichází o body prostě proto, že mají strach hádat.

Na co ještě u TSP MUNI pozor

Při vyplňování si dejte velký pozor, na co máte v zadání úlohy odpovídat. Někdy vaše nepozornost může způsobit jen to, že budete mrhat časem na věci, které nepotřebujete vůbec zjistit. Jindy se může stát, že budete mít celou úlohu špatně a ztratíte tak nejenom čas ale i body.

Dejte si pozor také na zápory v zadání – nezamněte si například hledání tvrzení, které z textu vyplývá a které z textu nevyplývá.

Pssssssst!

Rady a informace pochází z učebnice Testy studijních předpokladů. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšné přípravě – rady, typy strategie a samozřejmě sousty řešených úloh.

Cena: 329 Kč

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.