TSP MUNI 2022: Přijímačky na Masarykovu univerzitu

Pokud se chcete stát studenty Masarykovy univerzity, budete muset s největší pravděpodobností skládat právě Test studijních předpokladů neboli TSP (od 23. dubna 2022), který si univerzita vytváří sama. Až na malé odlišnosti je test vcelku podobný testu Obecných studijních předpokladů (OSP) od společnosti Scio.

U každé fakulty (případně u každého oboru) najdete přesné informace o tom, jak se na ni dostat. Na většině fakultách se skládá pouze Test studijních předpokladů (TSP).

připrava na TSP MUNI

Výjimkou jsou ale:

 • Lékařská fakulta, kde se skládají odborné testy z biologie, fyziky, chemie a somatologie (pak záleží na každém oboru, kterou kombinaci vyžadují)
 • Farmaceutická fakulta, kde se skládají oborové testy z biologie, chemie a fyziky a také je součástí přijímacích zkoušek test Všeobecných studijních předpokladů (VSP)
 • Fakulta sportovních studií, kde se skládá oborový test a praktická přijímací zkouška
 • Fakulta sociálních studií, na které má uchazeč na výběr ze dvou možností: skládat Test studijních předpokladů (TSP) připravený MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP), který organizuje společnost Scio. V obou případech uchazeč musí projít testy ZSV od společnosti Scio.

U některých specifických oborů se může způsob přijímacích testů mírně lišit.

Záznam online kurzu TSP MUNI 2022

Pokud si budete podávat více přihlášek na Masarykovu univerzitu, nemusíte se obávat, že budete muset psát TSP víckrát. Stačí je napsat pouze jednou – bez ohledu na počet podaných přihlášek.

Struktura testu

 • 60 otázek
 • 5 možností na výběr
 • 100 minut čistého času

Test je celkově rozdělen do šesti částí: verbální myšlenínumerické myšleníanalytické myšlení, prostorová představivost, kulturní přehled a kritické myšlení - dohromady 50 otázek. Na konci testu také najdete 10 otázek v anglickém jazyce. Z pěti vybíraných odpovědí je nejvýše jedna správná.

Bodování

 • správná odpověď: 1 bod
 • bez odpovědi: 0 bodů
 • špatná odpověď: -0,25 bodu

Výsledek

Výsledek se uvádí v percentilu, podobně jako u OSP. Pokud máte tedy například percentil 80 %, pak jste stejně dobří nebo lepší jako 20 % celkových uchazečů.

Abyste získali alespoň nějakou představu, jestli je váš výsledek dostatečný, můžete se podívat na výsledky z minulých let, ve kterých zjistíte, jaký měl percentil poslední přijatý uchazeč. Tyto seznamy najdete ZDE.

TSP | Numerické myšlení 

Maminka dětem rozděluje kapesné, dohromady ve výši 600 Kč. Alžbětka dostane 1/3 z této částky, Bedřich dostane 2/5 toho, co Alžbětka. Cecilka dostane čtvrtinu ze zbývajících peněz. David pak dostane všechny peníze, které zbudou.
Urči, kolik dostanou Cecilka a Bedřich dohromady:

TSP | Analytické myšlení 

Ve škole se psal test. Nadpoloviční většinu bodů získalo 70 % žáků. 10 žáků mělo jedničku, 5 žáků mělo dvojku, 2 žáci měli trojku a 4 žáci měli čtyřku. Ostatní dostali pětku, která byla za polovinu a méně bodů.

Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák dostal čtyřku?

příprava na TSP MU

Co vás čeká u zkoušek

U TSP budete muset absolvovat šest jeho části: verbální myšlení, numerické myšlení, analytické myšlení, prostorovou představivost, kulturní přehled a kritické myšlení. V každém oddíle vás čeká deset otázek a na závěr poté deset otázek v angličtině.

 

Na vyplnění testu máte omezený čas 100 minut. Až si nějaký test vyzkoušíte, zjistíte, že to není tak mnoho, jak se možná může na první pohled zdát. Proto většina účastníků ani všechny úlohy v daném čase nevyřeší. Přesto je možné to s vhodnou přípravou zvládnout. Právě tyto body navíc, které získáte oproti ostatním, budou hrát důležitou roli v tom, jestli vás na vysokou školu přijmou, nebo ne.

Přeskakování mezi oddíly

Čas mezi jednotlivými oddíly se vám přenáší do oddílů dalších. Pokud tedy budete mít všechny otázky v jednom z oddílů vyřešené, zbylý čas můžete využít k práci na otázkách z oddílu jiného. Mezi otázkami tak můžete libovolně přeskakovat a vracet se. Jedinou výjimkou byl test v roce 2021, který proběhl online formou - v otázkách nebylo možné se vracet. V roce 2022 by už test měl proběhnout opět standardně prezenční formou.

Na co si dát u testu pozor

U ostrého testu je poměrně nepravděpodobné, že byste měli o moc více času, než potřebujete.

U zkoušky s vámi bude v místnosti celou dobu administrátor, který vám před testem může zodpovědět případné dotazy ohledně průběhu testu (během testu už se na nic ptát nesmíte). Pět minut před vypršením času vás administrátor upozorní, i tak ale není vůbec na škodu vzít si s sebou na zkoušky hodinky. Budete tak schopni mnohem lépe rozvrhnout svůj čas. V učebnách, kde se testy píší, bývají často nástěnné hodiny, ale není to pravidlem.

Dejte si opravdu dobrý pozor, aby váš mobilní telefon nemohl udělat žádné zvuky. Mohlo by vás to vyjít velmi draho. Pohlídejte si také, že máte vypnutý budík (někdy může zazvonit i na vypnutém telefonu). Není tedy vůbec od věci si mobilní telefon k testům TSP vůbec nebrat. K měření času ho stejně použít nesmíte. Dejte si také pozor na budík u hodinek. Nepřípustné jsou jakékoliv zvukové signály!

Je totiž velmi pravděpodobné, že pokud budete přistiženi při vyrušování, budete vyloučeni z testovací místnosti a nebudete moci TSP dopsat.

Povolené pomůcky a průběh testů

U ostrého testu nebudete moci použít kalkulačku. To znamená, že se všechny výpočty dají zvládnout buď z hlavy, nebo maximálně na papíře. Už když budete tedy úlohy procvičovat, procvičujte bez je kalkulačky. Pokud shledáte, že vám dělá problémy právě základní matematika, je dobré si příklady malé a velké násobilky zopakovat a procvičovat (tu budete u testů potřebovat nejvíc). Může vám to ušetřit poměrně hodně času a právě ten je u testu klíčový. U TSP také není dovoleno používat matematické tabulky nebo rýsovací potřeby.

Všechny úlohy mají uzavřené otázky (vybíráte z připravených odpovědí). U všech úloh lze vybrat odpověď z pěti možností (a, b, c ,d, e), kde je právě jedna z nich správná. V TSP MUNI je každá úloha ohodnocena jedním bodem. Při správné odpovědi tedy jeden bod dostanete a pokud úlohu nevyplníte, nic nezískáte ani neztratíte. Pokud odpovíte špatně, ztratíte vždy jednu čtvrtinu bodu.

Odpovědi budete zaznamenávat na samostatný list (záznamový arch). Můžete tedy psát do zadání, to se vám bude hodit i proto, že žádné další prázdné listy papíru nedostanete. Všechny výpočty se vám tak musí vejít na papíry se zadáním. S nedostatkem místa pravděpodobně ale problém mít nebudete, protože většina oddílů obsahuje na konci volnou část stránky, a i okraje jsou dostatečně velké.

Odpovědi se zaznamenávají do záznamového archu formou křížkování. Pokud se rozhodnete vaši odpověď změnit, zakřížkovanou odpověď začerněte a zakřížkujte správnou variantu. Takto opravenou odpověď již nelze vzít zpět. Pokud tedy uznáte i tuto odpověď jako chybnou, začerněte ji, ale další odpověď už nekřížkujte. Úloha stejně bude hodnocena jako nevyplněná.

Při výsledném řešení každé úlohy je dobré správné odpovědi rovnou zapisovat do záznamového archu a nenechávat všechno najednou na samotný konec času, který máte vymezený. Budete si tak vždycky jistí, že to, čím jste v testu prošli, také odevzdáte a na konci se nebudete muset stresovat a nebudete zmatkovat - například když administrátor ohlásí 5 minut do konce časového limitu - snadno by se vám totiž mohlo stát, že některou odpověď označíte špatně.

 

 • Obálka učebnice TSP MUNI
 • Stránka z učebnice TSP MUNI vysvětlující dlouhé texty
 • TSP MUNI, učebnice, kniha, tabulky
 • Učebnice TSP MUNI, prostorová představivost, bludiště
 • stránka z učebnice TSP MUNI, který vysvětluje funkce
200

Učebnice na TSP MUNI

Rady a informace pochází z učebnice Testy studijních předpokladů. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšné přípravě - rady, typy strategie a samozřejmě sousty řešených úloh.

Chci na Masaryčku!

Nepodceňte přípravu na TSP MUNI 2022

TSP nejsou primárně testy znalostní. Není tedy potřeba hustit si do hlavy stohy jinak nepotřebných informací. Většina všech úloh se řeší pouze pomocí informací, které jsou obsažené v zadání dané úlohy. Přesto se na tuto většinu dá dobře připravit. Sami potom uvidíte, jak se v průběhu času, který strávíte přípravou, začnou vaše výsledky zlepšovat.

Budete se muset seznámit se všemi hlavními typy úloh. To jsou takové úlohy, které se každý rok opakují jen s mírně pozměněným zadáním a často jich naleznete i několik velmi podobných v jednom testu. Následně si budete muset zvolit nejvýhodnější strategii pro jejich řešení.

Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby průměrný student nestihl vyřešit všechny úlohy. Při přípravě se tedy musíte zaměřit na to, abyste stihli v daném čase vyřešit co největší počet úloh.

TIP: Testy z minulých let jsou dostupné na stránkách MUNI a poskytují tak více než dostatek přípravného materiálu k procvičování. Testy jsou dostupné ZDE.

Udělejte si na TSP MUNI plán přípravy

Dobře tedy zhodnoťte vaši situaci a realisticky vyhodnoťte, kolik času na přípravu budete potřebovat. Určete si přesný časový údaj. Řekněte si například, že přípravě věnujete 30 hodin. Na první pohled se to může zdát hodně, ale když obětujete hodinu denně, tak příprava zabere měsíc. A to je docela málo, když si uvědomíte, jak velký vliv může mít volba vysoké školy na zbytek vašeho života.

Určitě si také nechte dostatečnou rezervu, kdybyste najednou zjistili, že na přípravu potřebujete více času. Jistě uznáte, že je lepší být připraven měsíc dopředu, než být připraven nedostatečně. Po úspěšném přijetí na vysokou školu už jistě nebudete litovat času, který jste přípravě věnovali.

Zkuste se také raději učit každý den v pravidelný čas než třeba sedm hodin jednou týdně. Postupně se z učení stane zvyk a bude to pro vás přirozenější a jednodušší.

Plán přípravy na TSP MUNI

Práce s časem

Čas je při testech stěžejní veličinou. Většina účastníků se ani nedostane ke všem úlohám, což má pak pochopitelně důsledek na jejich percentil. Z toho vyplývá, že pro vás bude nejlepší naučit se v daném čase vyřešit maximum úloh. Pokud budete trénovat a budete s časem pracovat správně, tak nejen že pravděpodobně vyřešíte všechny úlohy, ale zbyde vám i nějaký čas na kontrolu odpovědí. A to vám dá oproti ostatním účastníkům testů obrovskou výhodu.

Den zkoušky

Ještě den před zkouškou si nachystejte všechny věci, které s sebou budete potřebovat. Je možné, že ráno ve stresu byste na nějakou věc zapomněli. Ujistěte se, že víte, kde přesně se zkouška koná a jak se tam dostanete. Jděte také brzy spát, abyste byli odpočatí. V žádném případě nemá cenu učit se dlouho do noci - tím už stejně ničemu nepomůžete. Než odejdete, tak si jen zkontrolujte, že vám nic nechybí a vyrazte na zkoušky raději s předstihem. Nezapomeňte, že je mnohem lepší dorazit o hodinu dřív než o pár minut později. Mohlo by se lehce stát, že vás kvůli pozdnímu příchodu ke zkoušce vůbec nepustí.

Snažte se se zbytečně nestresovat. Pokud vám zbývá čas, věnujte ho raději procházce kolem budovy než opakováním si ke zkoušce. Zbytečně byste se znervózňovali.

Čím začít u TSP MUNI

Základní poučka zní: Nejprve řešte úlohy, u kterých máte největší jistotu a jste schopni je vyřešit rychle.

Obtížnost, ale také časová náročnost úloh je velmi rozdílná i v rámci jednotlivých oddílů. Nezapomeňte, že všechny úlohy jsou ohodnoceny jedním bodem a tudíž mají ve výsledku stejnou váhu. Proto je extrémně důležité, abyste začali těmi úlohami, u kterých jste si jistí a zároveň jste schopni je vyřešit v krátkém čase. Až se s testem lépe seznámíte, mělo by vám být jasné, které úlohy to jsou. Ke zkouškám je dobré jít s tím, že budete přesně vědět, ve kterém pořadí úlohy řešit.

I když to může být individuální, uvádíme zde orientační pořadí - položky jsou seřazeny podle času, který věnuje průměrný uchazeč jednotlivým úlohám. Můžete se jím inspirovat a úlohy řešit v tomto uvedeném pořadí, nebo ho pozměnit podle vašich potřeb.

Orientační pořadí pro řešení některých úloh pro TSP MUNI

 1. Který z pojmů označuje – verbální myšlení
 2. Nehodící se slovo – verbální myšlení
 3. Vztah mezi dvojicí slov – verbální myšlení
 4. Práce s textem – verbální myšlení
 5. Číselné úlohy – numerické myšlení
 6. Převádění slovního zadání do rovnice – numerické myšlení
 7. Úlohy s tabulkou – numerické myšlení
 8. Nematematické tvrzení – analytické myšlení
 9. Úlohy v češtině – kritické myšlení
 10. Anagram – verbální myšlení
 11. Matematické tvrzení – analytické myšlení
 12. Úlohy v angličtin

Nezapomeňte, že je čistě na vás, kterou úlohou a kterým oddílem se budete zabývat. Udělejte si jasno nejen v tom, které úlohy chcete kdy řešit, ale i v tom, kde v testu se dané úlohy nacházejí. Samotný test je docela obsáhlý a čím dřív úlohy najdete, tím víc vám zbyde času na jejich řešení.

U slovních úloh je většinou lepší začínat těmi, které mají kratší zadání, sice vám to nezaručí, že budou jednodušší, ale minimálně je rychleji přečtete.

Systém značek

I když si ujasníte, v jakém pořadí budete jednotlivé úlohy v TSP plnit, bude se vám stávat, že některé úlohy nebudete schopní vyřešit v rozumném čase. Obzvlášť v oddílu numerického myšlení, kde budete pravděpodobně schopní některé úlohy vyřešit ihned z hlavy, ale nad jinými strávíte i několik minut přemýšlením. Proto je dobré zavést si systém značek.

Pokud si přečtete úlohu a víte, jak ji vyřešit, ale také víte, že zabere hodně času, tak si k ní udělejte v zadání značku. Může to být třeba kolečko nebo otazník. Pak úlohu opusťte a pokračujte dál. Na konci testu, až budete mít všechny ostatní úlohy vyřešené, se k úlohám se značkami můžete vrátit a věnovat jim zbývající čas. Někdy se vám stane, že i když by vám řešení úlohy zabralo hodně času, jste schopní ihned jednu nebo více odpovědí vyloučit. V takovém případě si u nich v zadání udělejte malý křížek. Ušetří vám to čas, až se budete k úloze vracet. Nezapomeňte, že všechny značky si musíte dělat do zadání. Do záznamového archu patří jenom odpovědi!

Pokud se vám stane, že vůbec nevíte, jak úlohu řešit, nebo víte, že by řešení zabralo extrémně mnoho času (v řádu několika minut), udělejte si u této úlohy jinou značku (třeba křížek) a pokračujte další úlohou. K této úloze se už nebudete vracet, nebo jen v případě, kdy už budete mít všechny jednodušší úlohy vyřešené.

Strategie značení úloh v TSP MUNI

Když jsem hotov

Pokud jste už dodělali všechny úlohy, u kterých nemáte značku a administrátor ještě neohlásil pět minut před koncem testu, můžete si zkontrolovat, zda jste zanesli do záznamového archu úlohy správně (z tohoto důvodu je dobré správnou odpověď označit napřed v zadání a teprve poté v záznamovém archu). Pak se začněte věnovat označeným úlohám. Pokud máte vše hotové (záznamový arch je plný) a ještě vám zbývá čas, věnujte ho kontrole jednotlivých úloh. Začněte úlohami, u kterých jste si při testu nebyli zcela jistí

Postupujte při tom však extrémně opatrně. Pokud jste úlohu označili jako správnou předtím, pravděpodobně bude dobře. Obzvláště těsně před koncem mají studenti tendenci zbrkle měnit odpovědi v záznamovém archu. Pokud se tedy opravdu rozhodnete již zanesenou odpověď změnit, dobře si tento krok rozmyslete. Pokud vám k tomu nezbývá čas, tak raději nechte odpověď původní než ji v posledních vteřinách přepisovat. S velkou pravděpodobností byste si uškodili. Pokud administrátor zahlásil pět minut před koncem testu a vy ještě nemáte všechny úlohy, nezoufejte. Tato situace pravděpodobně nastane. Jen velmi zřídka se někomu povede už pět minut před koncem mít vše hotovo.

Tipovat či netipovat v TSP MUNI

Jak již bylo řečeno, v Testu studijních předpokladů Masarykovy univerzity je každá správně vyplněná úloha ohodnocena jedním bodem. Za nevyplněnou úlohu se nic nepřičítá ani neztrácí a za špatně vyplněnou úlohu se ztrácí jedna čtvrtina bodu. Každá úloha má právě jednu správnou odpověď a pokud označíte více odpovědí, úloha bude vyhodnocena jako nevyplněná.

Hádat na první pohled tedy není výhodné. Počítejte ale se mnou: pokud je u každé otázky na výběr pět možností a za špatnou se ztrácí 1/4 bodu, pak pokud by všichni pouze tipovali, průměrný počet bodů nekonečného počtu uchazečů by byl nula. Tipovat tedy není nevýhodné! Není to zároveň ale ani výhodné. Pokud úlohu nevyplníte, tak získáte statisticky stejně bodů, jako v případě, že byste úlohu ani nečetli a náhodně označili jednu odpověď. A v tom je právě ten háček.

Vy totiž úlohy můžete číst a v naprosté většině případů odhalíte alespoň jednu nebo dvě odpovědi, o kterých s jistotou víte, že jsou chybné. A když vyloučíte alespoň jednu odpověď, tak už se vyplatí hádat, i kdybyste měli prostě se zavřenýma očima náhodně vybrat jednu ze zbývajících. Studenti často dokonce váhají mezi dvěma odpověďmi. V tom případě máte stejně velkou šanci, že ztratíte 0,25 bodu, jako že jeden bod získáte! A to už se přece vyplatí zkusit štěstí.

Nezdá se to, ale ve výsledku to často dělá i rozdíl několika bodů. Spousta uchazečů přichází o body prostě proto, že mají strach hádat.

 • Obálka učebnice TSP MUNI
 • Stránka z učebnice TSP MUNI vysvětlující dlouhé texty
 • TSP MUNI, učebnice, kniha, tabulky
 • Učebnice TSP MUNI, prostorová představivost, bludiště
 • stránka z učebnice TSP MUNI, který vysvětluje funkce
200

Učebnice na TSP MUNI

Rady a informace pochází z učebnice Testy studijních předpokladů. Najdete v ní vše, co potřebujete k úspěšné přípravě - rady, typy strategie a samozřejmě sousty řešených úloh.

Chci na Masaryčku!

Na co ještě u TSP MUNI dávat pozor

Při vyplňování si dejte velký pozor, na co máte v zadání úlohy odpovídat. Někdy vaše nepozornost může způsobit to, že budete mrhat časem na věci, které nepotřebujete vůbec zjistit. Jindy se může stát, že budete mít celou úlohu špatně a ztratíte tak nejenom čas, ale i body.

Dejte si také pozor na zápory v zadání – nezaměňte si například hledání tvrzení, které z textu vyplývá a které z textu nevyplývá.

Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.