Numerické myšlení - TSP MUNI

Numerické myšlení

Numerický oddíl TSP MUNI se zaměřuje na práci s čísly a logické uvažování. Ačkoli se může zdát, že se jedná spíše o matematiku na úrovni základní školy, nenechte se zmýlit – některé otázky jsou velmi záludné a mohly by vás stát drahocenné body. Čekají vás zde příklady na porovnávání a seřazování hodnot různě vyjádřených čísel, práce s logaritmy a mocninami či hledání proměnných v různorodých příkladech. Je dobré si natrénovat základní znalosti všech středoškolských matematických operací, aby vás nic nepřekvapilo. Důležité je si také důkladně přečíst zadání a odpovědět na skutečně položenou otázku.

Strategie

Numerické myšlení patří mezi časté strašáky studentů, kteří se na Testy studijních předpokladů připravují. Tyto obavy jsou však opodstatněné jen částečně. Všechny znalosti, které zde můžete potřebovat, se dají naučit a s trénováním úloh se budete zlepšovat. Je ale také potřeba zdůraznit, že numerické myšlení pokrývá relativně velkou část středoškolské matematiky. Na přípravu k tomuto oddílu testu si tak určitě nechejte náležité množství času. Jestli se v tomto typu úloh cítíte jistí, je dobrý nápad tímto oddílem při vyplňování testu začít. Pokud po přečtení zadání víte, jak postupovat pro získání správné odpovědi, jeho řešení nezabere moc času. Pokud ale narazíte na úlohu, se kterou si nebudete vědět rady, neztrácejte s ní čas a s klidnou hlavou ji přeskočte. Pokud některý matematický vzorec neznáte, u zkoušek si na něj jen těžko vzpomenete. Pokud se navíc zároveň připravujete na maturitu z matematiky, máte před ostatními velkou výhodu.

Vzorce, které je vhodné umět:

Numerické myšlení - vzorce

Úlohy - Numerické myšlení

TSP Numerické myšlení otázka ID 1919

7 % z neznámého čísla je o 297 menší než jeho 40 %. Čemu se rovná 20 % z neznámého čísla?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1918

Dvě pětiny ze 75 % čísla x jsou 24. Jaká je hodnota čísla x?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1917

Aritmetický průměr tří čísel je 182. Každé číslo je o 20 % větší než číslo předcházející. Které z těchto čísel je nejmenší?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1764

Jsou dány dvě operace: X ♥ Y = 1/(X · Y), X @ Y = (X – Y)/(X · Y). Urči, jaký výsledek nám dá operace 2 ♥ (5 @ 3).


TSP Numerické myšlení otázka ID 1762

Máme dva výrazy 21 _ 7 _ 2 a (7 _ 8) _ 3. Která ze znamének +, –, ·, : lze doplnit na vynechané místa tak, aby se výrazy rovnaly?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1760

Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 39. Čemu se rovná čtvrtina nejmenšího z nich?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1759

Máme dvě čísla. Číslo M je větší nebo rovno 54 a menší nebo rovno 126. Číslo N je větší nebo rovno 3 a ostře menší než 9. Urči, co platí pro číslo A = M/N + 7.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1757

Z drátu dlouhého 3,5 m vytvoříme trojúhelník, jehož strany budou v poměru 2 : 4 : 4. Jak dlouhá bude nejkratší strana trojúhelníku?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1754

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1752

Balík slámy ve tvaru kvádru o rozměrech 50 × 20 × 30 cm váží 10 kg. Jakou hmotnost bude mít balík ve tvaru kvádru o rozměrech 100 × 60 × 60 cm?


[1] 2 3 4

za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.