Tento druh otázek se vyznačuje relativně dlouhým úvodním textem, který se vždy vztahuje k nějakému tématu. Může se jednat o novinové články, ale také o složitější odborný text. K tomuto textu se poté váže několik otázek. Každá věta v textu je označena číslem pro lepší orientaci. Bývá zde také několik vynechaných slov, se kterými se pracuje v dalších otázkách. Často jste dotazováni na doplnění nejvhodnějšího, nebo naopak nejméně vhodného slova, vysvětlení nějakého pojmu, který se v textu objevuje, případně určení slova opačného významu. U každého úkolu je velmi důležité důkladně se s textem seznámit a hlavně si důkladně přečíst otázku a přesně zjistit, co se po vás požaduje. Pokud si věříte, můžete zkusit i strategii, při níž si nejdříve přečtete otázky a poté se v textu rovnou snažíte najít odpovědi. Tento způsob vám může ušetřit nějaký čas, ale může se vám i vymstít. Zpravidla platí, že otázky v tomto oddíle zaberou relativně dlouhou dobu na vyřešení (v závislosti na délce textu).

Úlohy - Práce s textem

TSP Verbální myšlení otázka ID 1365

(1) Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. (2) I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. (3) V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii? (4) „V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete, a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky Kappa. (5) Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fobie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ (6) Jen na vysvětlenou – slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA. (7) „Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. (8) Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. (9) Podle aplikace, která ______ čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci,“ ______ se Petr z Prahy. (10) Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další jsou běžnou součástí našich životů. (11) Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet názory nebo rychle komunikovat. (12) Problém u někoho ale nastává, pokud nemá přístup k online aplikacím okamžitě. (13) Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenomén, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. (14) Nomofobie je stále novým termínem, takže ještě nejsou stanoveny letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů. (15) Jisté je, že nomofobie vám může ______ vztahy s ostatními lidmi. (16) Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. (17) Je to ovšem ______ a záleží na tom, co si navzájem ______ či nikoliv. (18) Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. (19) Může se vám ale také stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat příliš často.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/cesi­‑a­‑zavislosti­‑mobily/nomofobie­‑jak­‑poznat­‑ze­‑uz­‑se­‑ze­‑zavislosti­‑na­‑mobilu­‑stava­‑vazna­‑nemoc-20200219.html

Věta číslo 16 obsahuje slovo utužit. Které z následujících slov je v kontextu věty jeho nejlepším antonymem (slovem opačného významu)?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1364

(1) Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. (2) I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. (3) V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii? (4) „V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete, a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky Kappa. (5) Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fobie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ (6) Jen na vysvětlenou – slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA. (7) „Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. (8) Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. (9) Podle aplikace, která ______ čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci,“ ______ se Petr z Prahy. (10) Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další jsou běžnou součástí našich životů. (11) Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet názory nebo rychle komunikovat. (12) Problém u někoho ale nastává, pokud nemá přístup k online aplikacím okamžitě. (13) Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenomén, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. (14) Nomofobie je stále novým termínem, takže ještě nejsou stanoveny letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů. (15) Jisté je, že nomofobie vám může ______ vztahy s ostatními lidmi. (16) Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. (17) Je to ovšem ______ a záleží na tom, co si navzájem ______ či nikoliv. (18) Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. (19) Může se vám ale také stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat příliš často.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/cesi­‑a­‑zavislosti­‑mobily/nomofobie­‑jak­‑poznat­‑ze­‑uz­‑se­‑ze­‑zavislosti­‑na­‑mobilu­‑stava­‑vazna­‑nemoc-20200219.html

Věta číslo 5 obsahuje slovo fenomén. Který z nabízených pojmů se tomuto slovu významově nejvíce podobá?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1363

(1) Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. (2) I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. (3) V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii? (4) „V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete, a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky Kappa. (5) Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fobie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ (6) Jen na vysvětlenou – slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA. (7) „Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. (8) Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. (9) Podle aplikace, která ______ čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci,“ ______ se Petr z Prahy. (10) Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další jsou běžnou součástí našich životů. (11) Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet názory nebo rychle komunikovat. (12) Problém u někoho ale nastává, pokud nemá přístup k online aplikacím okamžitě. (13) Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenomén, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. (14) Nomofobie je stále novým termínem, takže ještě nejsou stanoveny letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů. (15) Jisté je, že nomofobie vám může ______ vztahy s ostatními lidmi. (16) Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. (17) Je to ovšem ______ a záleží na tom, co si navzájem ______ či nikoliv. (18) Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. (19) Může se vám ale také stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat příliš často.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/cesi­‑a­‑zavislosti­‑mobily/nomofobie­‑jak­‑poznat­‑ze­‑uz­‑se­‑ze­‑zavislosti­‑na­‑mobilu­‑stava­‑vazna­‑nemoc-20200219.html

Které slovo je nejméně vhodné na vynechané místo ve větě číslo 15?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1362

(1) Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. (2) I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. (3) V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii? (4) „V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete, a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky Kappa. (5) Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fobie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ (6) Jen na vysvětlenou – slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA. (7) „Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. (8) Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. (9) Podle aplikace, která ______ čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci,“ ______ se Petr z Prahy. (10) Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další jsou běžnou součástí našich životů. (11) Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet názory nebo rychle komunikovat. (12) Problém u někoho ale nastává, pokud nemá přístup k online aplikacím okamžitě. (13) Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenomén, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. (14) Nomofobie je stále novým termínem, takže ještě nejsou stanoveny letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů. (15) Jisté je, že nomofobie vám může ______ vztahy s ostatními lidmi. (16) Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. (17) Je to ovšem ______ a záleží na tom, co si navzájem ______ či nikoliv. (18) Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. (19) Může se vám ale také stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat příliš často.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/cesi­‑a­‑zavislosti­‑mobily/nomofobie­‑jak­‑poznat­‑ze­‑uz­‑se­‑ze­‑zavislosti­‑na­‑mobilu­‑stava­‑vazna­‑nemoc-20200219.html

Která dvojice slov nejvhodněji doplní vynechaná místa ve větě číslo 17?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1361

(1) Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. (2) I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. (3) V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii? (4) „V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete, a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky Kappa. (5) Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fobie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ (6) Jen na vysvětlenou – slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA. (7) „Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. (8) Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. (9) Podle aplikace, která ______ čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci,“ ______ se Petr z Prahy. (10) Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další jsou běžnou součástí našich životů. (11) Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet názory nebo rychle komunikovat. (12) Problém u někoho ale nastává, pokud nemá přístup k online aplikacím okamžitě. (13) Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenomén, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. (14) Nomofobie je stále novým termínem, takže ještě nejsou stanoveny letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů. (15) Jisté je, že nomofobie vám může ______ vztahy s ostatními lidmi. (16) Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. (17) Je to ovšem ______ a záleží na tom, co si navzájem ______ či nikoliv. (18) Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. (19) Může se vám ale také stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat příliš často.
Zdroj: https://ustecky.denik.cz/cesi­‑a­‑zavislosti­‑mobily/nomofobie­‑jak­‑poznat­‑ze­‑uz­‑se­‑ze­‑zavislosti­‑na­‑mobilu­‑stava­‑vazna­‑nemoc-20200219.html

Která dvojice slov nejvhodněji doplní vynechaná místa ve větě číslo 9?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1356

(1) Problémy s početím potomka má v Česku až pětina párů. (2) Může za to často i ______ životní styl nebo odkládání těhotenství do ______ věku matky. (3) V minulosti platilo, že problémy s plodností měly zejména ženy. (4) Statistiky lékařů ale ukazují, že neplodnost trápí obě pohlaví skoro stejně. (5) Některé ______ asistované reprodukce v Národní den neplodnosti, který spadá na 6. června, ______ zdarma test plodnosti. (7) Akce mimo jiné upozorňuje i na to, že párů, které po dítěti touží, ale mají problém s početím, přibývá. (8) V průměru má s plodností problém každý pátý pár. (9) „Počet neplodných párů každoročně stoupá. (10) Ukazuje to i rostoucí zájem o služby naší kliniky. (11) Každoročně je to 5 až 10 procent,“ uvádí manažer pražské Kliniky asistované reprodukce IVF Cube Ondřej Šebestík. (12) Kvůli ______ se kariéře odkládala těhotenství i pětatřicetiletá Monika T. (13) V pětatřiceti letech si díky okolí uvědomila, že by za pár let mohlo být už pozdě. (14) „Vlastně náhodou jsem na internetu narazila na den neplodnosti. (15) Jedna klinika umělého oplodnění nabízela vyšetření zdarma,“ popisuje Monika situaci z loňského roku. (16) Na vyšetření vzala i partnera. (17) Platí totiž, že problémy v poslední době trápí muže a ženy stejně. (18) „Obecně se říká, že problém bývá ve 40 procentech případů na straně ženy, ve stejném počtu na straně muže a ve 20 procentech případů je problém u obou partnerů,“ potvrzuje lékařka Hana Višňová z IVF Cube. (19) U žen je problémem zejména to, že s těhotenstvím čekají. (20) Nejčastěji kvůli práci. (21) To však z biologického hlediska správné není. (22) U žen totiž s rostoucím věkem klesá počet vajíček. (23) Nejvyšší je po narození, během života se nová už nevytváří. (24) I proto lékaři odkládání těhotenství na pozdější věk nedoporučují.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/neplodnost–tehotenstvi–asistovana–reprodukce–rodicovstvi.A190605_124238_domaci_karb

Která dvojice slov nejvhodněji doplní vynechaná místa ve větě číslo 2?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1355

(1) Od židlí, které se po schůzce samy dají na správné místo, přes roboty ______ kávu až po virtuálního domácího správce, který vám vybírá oblečení v závislosti na počasí – to vše předvídá projekt chytrého města, které má vyrůst v Číně, využívat ______ inteligenci a pomocí sběru dat vycházet vstříc potřebám svých obyvatel. (2) Jeho prezentace na technologické konferenci však tento týden vyvolala nejedno pozdvižené obočí, píše agentura Reuters. (3) Plány na vybudování supermoderní jednolité čtvrti v třicetimilionovém čínském městě Čchung­‑čching probíraly tento týden na mezinárodní konferenci Web Summit dánská architektonická firma BIG a čínská technologická společnost Terminus. (4) Projekt s názvem Cloud Valley chce využívat senzory a zařízení připojená na wifi, která budou sbírat ______ o všem možném, počasím a stupněm znečištění počínaje a ______ návyky lidí konče, aby mohly stroje automaticky plnit potřeby obyvatel, vysvětlil zakladatel společnosti Terminus Victor Ai. (5) „Když ráno sluneční světlo dopadne na zeď domu, okna ložnice změní propustnost a umožní přirozenému světlu, aby probudilo ospalé rezidenty,“ popisuje Terminus na webu. (6) „Jakmile do pokoje vniknou sluneční paprsky, virtuální domácí správce s názvem Titan pro vás vybere snídani, připraví vám oblečení v závislosti na počasí a představí vám rozvrh na celý den,“ pokračuje popis. (7) „Téměř si to pohrává s myšlenkou, že žijete ve vesnici, kde hostinský ví, co je váš oblíbený nápoj, i když se tam objevíte poprvé,“ uvedl jeden ze zakládajících členů firmy BIG a připomněl, že umělá inteligence například také dokáže rozpoznat konkrétního člověka. (8) Ve čtvrti by tak mohlo fungovat automatické otevírání dveří a obyvatelé by nemuseli hledat kartu s čipem. (9) Města po celém světě se předhánějí v zapojení technologií, které by se pomocí sběru dat uměly vypořádat s problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo ______. (10) Jen v Číně nyní podle vládních údajů vzniká přes 500 chytrých měst.
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie­‑a­‑oceanie/cinske­‑chytre­‑mesto­‑plne­‑robotu­‑a­‑umele­‑inteligence­‑vyvolalo­‑pozdvizeni_549045.html

Věta číslo 5 obsahuje slovo rezident. Které z následujících slov je v kontextu věty jeho nejlepším antonymem (slovem opačného významu)?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1353

(1) Od židlí, které se po schůzce samy dají na správné místo, přes roboty ______ kávu až po virtuálního domácího správce, který vám vybírá oblečení v závislosti na počasí – to vše předvídá projekt chytrého města, které má vyrůst v Číně, využívat ______ inteligenci a pomocí sběru dat vycházet vstříc potřebám svých obyvatel. (2) Jeho prezentace na technologické konferenci však tento týden vyvolala nejedno pozdvižené obočí, píše agentura Reuters. (3) Plány na vybudování supermoderní jednolité čtvrti v třicetimilionovém čínském městě Čchung­‑čching probíraly tento týden na mezinárodní konferenci Web Summit dánská architektonická firma BIG a čínská technologická společnost Terminus. (4) Projekt s názvem Cloud Valley chce využívat senzory a zařízení připojená na wifi, která budou sbírat ______ o všem možném, počasím a stupněm znečištění počínaje a ______ návyky lidí konče, aby mohly stroje automaticky plnit potřeby obyvatel, vysvětlil zakladatel společnosti Terminus Victor Ai. (5) „Když ráno sluneční světlo dopadne na zeď domu, okna ložnice změní propustnost a umožní přirozenému světlu, aby probudilo ospalé rezidenty,“ popisuje Terminus na webu. (6) „Jakmile do pokoje vniknou sluneční paprsky, virtuální domácí správce s názvem Titan pro vás vybere snídani, připraví vám oblečení v závislosti na počasí a představí vám rozvrh na celý den,“ pokračuje popis. (7) „Téměř si to pohrává s myšlenkou, že žijete ve vesnici, kde hostinský ví, co je váš oblíbený nápoj, i když se tam objevíte poprvé,“ uvedl jeden ze zakládajících členů firmy BIG a připomněl, že umělá inteligence například také dokáže rozpoznat konkrétního člověka. (8) Ve čtvrti by tak mohlo fungovat automatické otevírání dveří a obyvatelé by nemuseli hledat kartu s čipem. (9) Města po celém světě se předhánějí v zapojení technologií, které by se pomocí sběru dat uměly vypořádat s problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo ______. (10) Jen v Číně nyní podle vládních údajů vzniká přes 500 chytrých měst.
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie­‑a­‑oceanie/cinske­‑chytre­‑mesto­‑plne­‑robotu­‑a­‑umele­‑inteligence­‑vyvolalo­‑pozdvizeni_549045.html

Které slovo nebo slovní spojení je nejméně vhodné na vynechané místo ve větě číslo 9?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1352

(1) Od židlí, které se po schůzce samy dají na správné místo, přes roboty ______ kávu až po virtuálního domácího správce, který vám vybírá oblečení v závislosti na počasí – to vše předvídá projekt chytrého města, které má vyrůst v Číně, využívat ______ inteligenci a pomocí sběru dat vycházet vstříc potřebám svých obyvatel. (2) Jeho prezentace na technologické konferenci však tento týden vyvolala nejedno pozdvižené obočí, píše agentura Reuters. (3) Plány na vybudování supermoderní jednolité čtvrti v třicetimilionovém čínském městě Čchung­‑čching probíraly tento týden na mezinárodní konferenci Web Summit dánská architektonická firma BIG a čínská technologická společnost Terminus. (4) Projekt s názvem Cloud Valley chce využívat senzory a zařízení připojená na wifi, která budou sbírat ______ o všem možném, počasím a stupněm znečištění počínaje a ______ návyky lidí konče, aby mohly stroje automaticky plnit potřeby obyvatel, vysvětlil zakladatel společnosti Terminus Victor Ai. (5) „Když ráno sluneční světlo dopadne na zeď domu, okna ložnice změní propustnost a umožní přirozenému světlu, aby probudilo ospalé rezidenty,“ popisuje Terminus na webu. (6) „Jakmile do pokoje vniknou sluneční paprsky, virtuální domácí správce s názvem Titan pro vás vybere snídani, připraví vám oblečení v závislosti na počasí a představí vám rozvrh na celý den,“ pokračuje popis. (7) „Téměř si to pohrává s myšlenkou, že žijete ve vesnici, kde hostinský ví, co je váš oblíbený nápoj, i když se tam objevíte poprvé,“ uvedl jeden ze zakládajících členů firmy BIG a připomněl, že umělá inteligence například také dokáže rozpoznat konkrétního člověka. (8) Ve čtvrti by tak mohlo fungovat automatické otevírání dveří a obyvatelé by nemuseli hledat kartu s čipem. (9) Města po celém světě se předhánějí v zapojení technologií, které by se pomocí sběru dat uměly vypořádat s problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo ______. (10) Jen v Číně nyní podle vládních údajů vzniká přes 500 chytrých měst.
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie­‑a­‑oceanie/cinske­‑chytre­‑mesto­‑plne­‑robotu­‑a­‑umele­‑inteligence­‑vyvolalo­‑pozdvizeni_549045.html

Která dvojice slov nejvhodněji doplní vynechaná místa ve větě číslo 4?


TSP Verbální myšlení otázka ID 1351

(1) Od židlí, které se po schůzce samy dají na správné místo, přes roboty ______ kávu až po virtuálního domácího správce, který vám vybírá oblečení v závislosti na počasí – to vše předvídá projekt chytrého města, které má vyrůst v Číně, využívat ______ inteligenci a pomocí sběru dat vycházet vstříc potřebám svých obyvatel. (2) Jeho prezentace na technologické konferenci však tento týden vyvolala nejedno pozdvižené obočí, píše agentura Reuters. (3) Plány na vybudování supermoderní jednolité čtvrti v třicetimilionovém čínském městě Čchung­‑čching probíraly tento týden na mezinárodní konferenci Web Summit dánská architektonická firma BIG a čínská technologická společnost Terminus. (4) Projekt s názvem Cloud Valley chce využívat senzory a zařízení připojená na wifi, která budou sbírat ______ o všem možném, počasím a stupněm znečištění počínaje a ______ návyky lidí konče, aby mohly stroje automaticky plnit potřeby obyvatel, vysvětlil zakladatel společnosti Terminus Victor Ai. (5) „Když ráno sluneční světlo dopadne na zeď domu, okna ložnice změní propustnost a umožní přirozenému světlu, aby probudilo ospalé rezidenty,“ popisuje Terminus na webu. (6) „Jakmile do pokoje vniknou sluneční paprsky, virtuální domácí správce s názvem Titan pro vás vybere snídani, připraví vám oblečení v závislosti na počasí a představí vám rozvrh na celý den,“ pokračuje popis. (7) „Téměř si to pohrává s myšlenkou, že žijete ve vesnici, kde hostinský ví, co je váš oblíbený nápoj, i když se tam objevíte poprvé,“ uvedl jeden ze zakládajících členů firmy BIG a připomněl, že umělá inteligence například také dokáže rozpoznat konkrétního člověka. (8) Ve čtvrti by tak mohlo fungovat automatické otevírání dveří a obyvatelé by nemuseli hledat kartu s čipem. (9) Města po celém světě se předhánějí v zapojení technologií, které by se pomocí sběru dat uměly vypořádat s problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo ______. (10) Jen v Číně nyní podle vládních údajů vzniká přes 500 chytrých měst.
Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie­‑a­‑oceanie/cinske­‑chytre­‑mesto­‑plne­‑robotu­‑a­‑umele­‑inteligence­‑vyvolalo­‑pozdvizeni_549045.html

Která dvojice slov nejvhodněji doplní vynechaná místa ve větě číslo 1?


[1] 2
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.