OSP testy Scio

Čekají vás OSP testy v rámci přijímaček na vysokou? U nás najdete o testech Obecných studijních předpokladů všechny potřebné informace.

Co jsou to OSP testy Scio

V rámci přijímacích zkoušek na vysoké školy se stále častěji uplatňují testy, které nezkouší žádné konkrétní znalosti. Jejich cílem je ověřit vaši schopnost úspěšně studovat. A právě k tomu slouží testy studijních předpokladů. V Česku pak nejčastěji OSP testy (Obecné studijní předpoklady) společnosti Scio. Ty se píší v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ).

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Teoreticky k úspěšnému zvládnutí testů OSP nejsou potřeba žádné konkrétní znalosti. Přesto je dobré přípravě věnovat dostatek času. Struktura testu i typy úloh jsou totiž každý rok stejné a je tedy možné se na ně velmi dobře připravit. Sami uvidíte, jak se vaše výsledky budou postupně zlepšovat.

Testy OSP je možné absolvovat na mnoha místech v České republice i na Slovensku (případně jako slovenskou verzi VŠP) v několika termínech. Započítává se přitom jenom nejlepší výsledek. Je potřeba dát si pozor na to, že některé vysoké školy neakceptují všechny termíny zkoušek.

Za každý termín, který absolvujete, musíte uhradit poplatek společnosti Scio. Cena za jeden termín se pohybuje v řádu stovek korun. Lišit se může podle toho, kterou variantu zvolíte a jak rychle se přihlásíte.

Struktura testů OSP

Ve školním roce 2024 budete muset absolvovat dva oddíly testu OSP – verbální a analytický. Každý oddíl obsahuje 33 úloh.

Úlohy v testech OSP mají právě jedno správné řešení, které se volí ze čtyř nebo pěti odpovědí. Za správnou odpověď získáte jeden bod. Naopak za odpověď špatnou část bodu ztratíte. Za nezodpovězené otázky nic nezískáváte ani neztrácíte.

Odpovědi se zaznamenávají na záznamový arch. Výpočty a poznámky si můžete dělat do zadání (neodevzdává se). Dostanete i dva čisté listy papíru. V průběhu testů není dovolené používat kalkulačku.

Do archu se odpovědi zanáší křížkováním. Pokud si odpověď rozmyslíte, můžete ji jednou změnit začerněním.

Možnosti odpovědí ve Scio testech OSP nebo ZSV

Pokud označíte více správných odpovědí (nebo jich více začerníte), bude úloha hodnocena jako nevyplněná.

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!
Studentka připravující se na testy OSP

Jak testy OSP probíhají

Výsledek se u testů OSP (stejně jako i u všech ostatních Scio testů) udává pomocí percentilu. Percentil udává, kolik procent uchazečů mělo stejný nebo nižší bodový výsledek než vy. Nejlepší uchazeč tak bude mít percentil 100 a nejhorší 0. Průměrný uchazeč (percentil 50) by měl u testu získat asi polovinu bodů. Není tedy nutné vyřešit zdaleka všechny úlohy.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, percentil pro verbální a analytický oddíl se počítá zvlášť. Celkový percentil potom tvoří průměr obou těchto percentilů. U některých vysokých škol dokonce nemají oba oddíly testu stejnou váhu.

Percentily z různých termínů se navíc harmonizují. V prvním (prosincovém) termínu se percentil spočítá výše uvedeným způsobem. U ostatních termínů ale společnost Scio váš výsledek pomocí komplikovaných rovnic přepočítá. To zajistí, aby bodová obtížnost všech termínů i variant testu byla rovnocenná. Neexistují tak těžší a lehčí termíny Národních srovnávacích zkoušek.

Termíny testů OSP

Ve školním roce 2023/24 společnost Scio pořádá sedm termínů NSZ. Testy OSP můžete absolvovat ve všech termínech (na rozdíl například od biologie nebo chemie). Ne všechny vysoké školy vám ale uznají všechny termíny. Nezapomeňte si to ověřit na stránkách vámi vybrané fakulty.

Termíny Scio testů 2023/2024

9. prosince 2023
16. ledna 2024
3. února 2024
2. března 2024
23. března 2024
1. května 2024
25. května 2024
zdroj: www.scio.cz/nsz/terminy/
Sdílený kalendář termínů Scio zde.

Verbální oddíl testu OSP

35 minut
33 úloh
Verbální oddíl otestuje vaši znalost jazyka a schopnost porozumění textu. Pokud rádi a hodně čtete, budete mít výhodu. Verbální oddíl se skládá z následujících typů úloh.

Strategie pro Verbální oddíl

Začněte u úloh, které jste schopni vyřešit rychle. Časově náročné jsou hlavě úlohy s texty. Obecně platí, že čím delší výchozí text u úlohy je, tím více času úloha zabere. Dobrou zprávou je, že nejdelší texty jsou koncipovány na konci oddílu. Díky tomu je vhodné úlohy řešit v tom pořadí, v jakém je v testu naleznete. Nicméně stále je důležité, abyste se uměli v oddílu orientovat. Musíte vědět, co přijde dřív a co později. Nebudete tak muset trávit čas zjišťováním co dělat, když se přesunete k dalšímu typu úloh. Ve všech úlohách s texty se soustřeďte na porozumění obsahu textů. Bude k ničemu, když text přečtete rychle a nebudete vědět, o čem pojednával. Nemůžete být ale ani příliš důslední a trávit tak nad nějakým textem více času, než je nezbytně nutné.

100% přijetí
na vysokou školu
Všechno, co potřebuješ k úspěšné přípravě na přijímačky, najdeš v našem studijním plánu. Ten obsahuje materiály, videa a řešené úlohy.
Chci na vysokou!

Po přečtení byste měli být schopni jednou větou shrnout hlavní myšlenku a mít představu, jaké informace se v textu nachází a kde je zhruba najdete. Budete je tak moci zpětně vyhledat, pokud to úlohy budou vyžadovat. K tomu vám může pomoci podtrhávání důležitých slov a pojmů, na které při čtení narazíte. U ostatních úloh (doplňování do větvztahy mezi slovysynonyma a antonyma) se místo na smysl textu budete soustředit na význam jednotlivých slov, případně vět. Dejte si pozor na to, že slova mají často několik významů.

OSP | Verbální oddíl

Díky __________ zjevení Krista se stalo místo __________.

OSP | Verbální oddíl

__________ : PAST = __________ : HMYZ
Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Analytický oddíl testu OSP

50 minut
33 úloh

Analytický oddíl je zaměřen na matematické a logické přemýšlení. Čekají vás procenta, trojčlenky, geometrické obrazce, soustavy rovnic, slovní úlohy, analýzy grafů a tabulek... Nejtěžší, na co můžete narazit, jsou kombinatorické a pravděpodobnostní úlohy. I ty jdou ale většinou vyřešit prostou úvahou.

Typy úloh v analytickém oddílu jsou:

Strategie pro Analytický oddíl

I v tomto oddílu postupujte od lehčích úloh k těm těžším. Tady už nejsou úlohy seřazeny podle náročnosti, budete tak muset přeskakovat a hledat správné typy úloh. Mnohem více se tedy projeví vaše schopnost orientace v testu.

Až se s analytickým oddílem lépe seznámíte, zkuste se sami rozhodnout, čím začnete a čím budete končit. Pro většinu studentů je výhodné začít porovnáváním dvou hodnot, slovními úlohami grafy a tabulkami. Naopak hodně času zaberou zebry.

Klíčovou dovedností, kterou budete v analytickém oddílu potřebovat, je převod slovního zadání na rovnice a obráceně.

OSP | Analytický oddíl

Máte následující rovnici: x = y(1 + 3z). Neznámá x v této rovnici představuje letošní výdělek firmy, y je výdělek firmy v minulém roce. Jaké číslo musí být koeficient výdělku z, aby firma letos vydělala 3× více než v minulém roce?

OSP | Analytický oddíl

Každý ze třiceti studentů ovládá angličtinu nebo němčinu. Tři studenti ovládají oba jazyky. Těch, kteří hovoří pouze německy, je o tři více než těch, kteří znají jen angličtinu. Kolik studentů ovládá angličtinu?

Některé vysoké školy také vytvářejí vlastní testy obecných studijních předpokladů. Ty se od testů OSP společnosti Scio více či méně liší. Před tím, než zahájíte přípravu, si tedy dobře zjistěte, jaká je podoba testů, které vás čekají.

Testy OSP Scio × TSP MUNI

Možná jste se setkali i se zkratkou TSP (Test studijních předpokladů). Tento test k přijímacímu řízení používají pouze některé fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Struktura i typy úloh testů TSP OSP se liší. Test TSP obsahuje čtyři subtesty (oddíly) - verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Mezi těmito oddíly lze libovolně přecházet. U všech úloh je na výběr z pěti možností a za špatnou odpověď se strhává vždy 0,25 bodu. Testy TSP tvoří celkem 48 otázek, na které máte 100 minut čistého času. Na Test studijních předpokladů máte jen jeden pokus, kdežto Scio testy můžete absolvovat v několika termínech.

Žák připravující se na testy TSP MUNI
Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.