Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.

Přijímačky na VŠ levou zadní

100% přijetí na VŠ dle tvé volby
A více než 10 000 připravených studentů.
Taky chci na vysokou!

Scio testy: Průvodce přípravou

průvodce přípravou
Víš, že budeš muset absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ) společnosti Scio? Už sis i podal přihlášku? Ale co teď? Jak se připravit?

Jestli nevíš, jak s přípravou na Scio testy začít, je tento průvodce přímo pro tebe. Napřed se podíváme na to, co v rámci přípravy musíš absolvovat. Potom probereme nějaké konkrétní metody, které můžeš během přípravy na přijímačky použít.

Následující text ti může sloužit jako průvodce přípravou na jakékoliv testy, které budeš v rámci NSZ psát – tedy testy Obecných studijních předpokladů (OSP), ze Základů společenských věd (ZSV), z matematiky, z jazyků (AJ, NJ), z biologie a chemie.

1. Informuj se a podej přihlášku

Jestli si tak ještě neučinil, tak si zjisti, které testy tebou vybraná vysoká škola akceptuje a ve kterých termínech se konají. To zjistíš nejlépe přímo na stránkách dané fakulty.

Pak se přihlas na zkoušky. Doporučujeme přihlásit se nejlépe na všechny termíny, které škola uznává. Počítá se totiž jenom tvůj nejlepší výsledek, a byla by tedy škoda pokusy nevyužít.
podej přihlášku
Cena zkoušky se odvíjí podle varianty, kterou zvolíš, a podle toho, s jakým předstihem se přihlásíš. Tento poplatek se pohybuje v řádu stovek korun. Většině studentům by měla bohatě stačit nejlevnější varianta.

Každý termín testů se musí platit zvlášť, to samé platí i pro poplatek za přihlášku na daný obor.

2. Seznam se s formátem Scio testů

Po přihlášení na vybraný termín se seznam se strukturou testu, který tě čeká. Nejčastěji to bývají testy OSP, dále pak ZSV a matematika.

Výsledky všech testů se udávají pomocí percentilu. Ten říká, kolik procent ostatních uchazečů si předběhl. Nejlepší tedy bude mít percentil 100 a nejhorší 0.

Všechny testy pracují s uzavřenými odpověďmi (vybíráš jednu správnou možnost). Za špatnou odpověď ztrácíš část bodu.

Struktura testů OSP

Verbální + Analytický oddíl
4 možností na výběr
35 + 50 minut
66 úloh (33+33)
Více o Scio OSP

Termíny Scio testů 2023/2024

9. prosince 2023
16. ledna 2024
3. února 2024
2. března 2024
23. března 2024
1. května 2024
25. května 2024
zdroj: www.scio.cz/nsz/terminy/
Sdílený kalendář termínů Scio zde.

3. Seznam se s úlohami ve Scio testech

Každý test má svoje typické otázky a úlohy. S nimi se chceš seznámit tak dobře, jak jen to bude možné. V testu OSP se například pravidelně objevují totožné úlohy jen s pozměněnými čísly. Vyřešit úlohu, kterou si už předtím viděl, je tak jistě mnohonásobně jednodušší.

OSP | Verbální oddíl

Pokud spuštěný ______ vyžaduje častý _____ do stálé paměti, je vhodné jeho zdrojové soubory ________ do složky na pevný disk.
Která slova patří na vynechaná místa ve věte?

OSP | Analytický oddíl

Pendolino kolem mě přejede za 3 vteřiny. Pokud stejnou rychlostí najede na most, který je dlouhý 75 metrů, tak poslední část Pendolina z něj sjede za 6 vteřin.
Jak dlouhé pendolino je?

Základy společenských věd

Kresba zobrazuje debatu dvou politiků, která se odehrála 17. října 2000.
Jaké je jméno politika, který je vyobrazen vpravo?

TSP | Masarykova univerzita

Každý čtvereček má hranu dlouhou 1 cm.
Určete, jakou plochu zabírá následující obrazec.

4. Poznej své silné a slabé stránky

Když se obecně seznámíš s testem, který tě čeká, měl bys identifikovat, kde jsou tvoje slabá místa a co ti v testu dělá potíže. Nejlepší způsob jak na to je zkusit si kompletní test.
Zkus co nejvíce nasimulovat podmínky, které tě čekají u zkoušek. Najdi si tiché místo, vezmi si čisté papíry a povolené pomůcky (kalkulačka je dovolená jen u zkoušky z chemie).
Po testu si projdi svoje odpovědi a zkus přijít na to, které části testu ti dělají problém a které naopak zvládáš dobře.
Všechny Scio testy se dělí na oddíly, nebo si je minimálně můžeš rozdělit podle oblastí, kterými se zabývají.

Například test OSP se skládá z verbálního a analytického oddílu. ZSV z částí Člověk a společnost, Stát a právo a Hospodářství a svět. Můžeš jít ještě o krok dál a zamyslet se i nad tím, které úlohy ti dělají problém v rámci jednotlivých oddílů.

5. Ujasni si cíl

Některé fakulty mají jasně daný percentil, který vyžadují k přijetí, případně k prominutí jiné přijímací zkoušky.

Ostatní určí takový percentil až zpětně podle množství přihlášených uchazečů. I tam vždy alespoň orientačně víš, na jaký percentil musíš dosáhnout. Zkus propátrat, jaké percentily stačily k přijetí v minulých letech.

Mysli také na rezervu. Je lepší percentil potřebný k přijetí o hodně přestřelit, než na něj o pár bodů nedosáhnout.

6. Udělej si plán přípravy na Scio testy

Na základě toho, na jaký percentil ve Scio testech míříš a kolik času k přípravě máš, si udělej plán přípravy. Ideální je dodržovat stejný pravidelný režim.
Když například plánuješ přípravě věnovat 50 hodin a termín zkoušky máš za 5 týdnů, připravuj se každý týden 10 hodin (třeba vždy 2 hodiny poté, co přijdete ze školy). Jakmile se z přípravy jednou stane návyk, bude strukturovanější a nebudeš se do ní muset tolik nutit.
Průběžně kontroluj, jestli příprava směřuje k tvému cíli. Pokud vybraná škola uzná více než jeden termín Scio testů, plánuj už na ten nejbližší. Ideální je nechat si ostatní termíny jenom do zálohy. Když to na prvním nevyjde, můžeš se poučit z chyb a přehodnotit přípravu.

7. Opakování, matka moudrosti

Zaměř se na svoje slabá místa, ale čas věnuj i tomu, co už ti jde.

Když ti například v ZSV dělá problém právo, je dobré věnovat mu více času. Pořád by ses ale měl občas podívat i na filozofii, i přestože by to byla tvoje nejsilnější oblast.

Do přípravy si zařaď také pravidelné opakování toho, co už si dělal. To platí i pro zkoušky, kde se nemusíš učit nic nazpaměť (OSP, Matematika, …). Zkus se například podívat na úlohy, které si počítal minulý týden a ujisti se, že stále víš, jak je vyřešit.

8. Sestav si na Scio testy strategii

Důležitou součástí úspěšné přípravy na Scio testy je strategie. To platí nejvíce u testů OSP, kde hraje velkou roli práce s časem.

Základní poučka říká, abys postupoval od nejlehčího k nejtěžšímu. Jak se ale budeš s testem lépe seznamovat, bude ti postupně jasnější, přesně v jakém pořadí máš úlohy řešit.
100% přijetí
na vysokou školu
Všechno, co potřebuješ k úspěšné přípravě na přijímačky, najdeš v našem studijním plánu. Ten obsahuje materiály, videa a řešené úlohy.
Chci na vysokou!
Kromě strategie pro celý test je dobré si vytvářet strategie i pro jednotlivé oddíly testu a typy úloh.

Například strategie pro práce s texty může vypadat následovně:

Očima si rychle projet text a podtrhat si klíčová slova a fráze.
Přečíst si otázku/otázky, které k textu patří.
Podrobněji si projít text a najít správnou odpověď.
Strategie pro celý test OSP i pro všechny typy úloh naleznete v našem studijním plánu.

9. Cvičit, cvičit, cvičit

U každé přípravy na Scio testy musí být procvičování stěžejní část. U testů OSP a Matematiky se snaž procvičovat vždy úlohy z nějaké konkrétní oblasti nebo jenom jeden typ úloh. Pokud odpovíš špatně, vždy se ujisti, že už víš, kde si udělal chybu. Zkus se zamyslet nad tím co udělat, abys příště podobnou úlohu vyřešil správně.

U ZSV procvičuj vždy danou část teorie, kterou ses naučil. Pamatuj ale, že zkoušení úloh by mělo pouze kontrolovat, jestli si danou oblast dobře zvládl. Nemělo by zastupovat teoretickou přípravu. Procvičování úloh ti také může osvěžit látku, kterou ses učil v minulosti.
den zkoušek

10. V den zkoušek měj vše připravené

V den testu už měj všechno připravené a nachystané. Všechny potřebné věci si sbal ideálně už den předem. Dopřej si na zkoušku dostatek spánku a ráno si dej vyváženou snídani. Na poslední chvíli už látku stejně nedoženeš. Vyraz raději s předstihem. Jestli jsi nervózní, může pomoci například krátká procházka.

Kam dál

31. 7. 2022
FVZ UO – Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

FVZ UO – základní informace FVZ UO neboli Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany sídlí v Hradci Králové. Na fakultě studují […]

26. 7. 2022
LF UPOL – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

LF UPOL – základní informace Lékařská fakulta Univerzity Palackého (LF UPOL) patří k méně početným lékařským fakultám. Studovat zde můžete […]

1 2 3 13
Všechny články
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.