Oscio.cz | Web o Scio testech | Logo

Tento typ úloh testuje jednak vaši schopnost zorientovat se v určitém geometrickém obrazci, ale také vaši znalost a schopnost používat základní vzorečky a vztahy obsahů dvojrozměrných těles a objemů a povrchů těles trojrozměrných. Před zkouškou je dobré umět používat ideálně všechny z uvedených vzorců.

Základní geometrické vzorce

Úlohy - Geometrie a tvary

TSP Numerické myšlení otázka ID 1757

Z drátu dlouhého 3,5 m vytvoříme trojúhelník, jehož strany budou v poměru 2 : 4 : 4. Jak dlouhá bude nejkratší strana trojúhelníku?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1754

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1752

Balík slámy ve tvaru kvádru o rozměrech 50 × 20 × 30 cm váží 10 kg. Jakou hmotnost bude mít balík ve tvaru kvádru o rozměrech 100 × 60 × 60 cm?


TSP Numerické myšlení otázka ID 1435

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.