Oscio.cz Logo

TSP MUNI 2024: Přijímačky na Masarykovu univerzitu

Pokud se chcete stát studenty Masarykovy univerzity, budete muset s největší pravděpodobností skládat právě Testy studijních předpokladů neboli TSP, které si univerzita vytváří sama. Zčásti je tento test podobný testu Obecných studijních předpokladů (OSP) od společnosti Scio, ale obsahuje i řadu odlišností. TSP jsou specifické především tím, že jsou uznávané pouze Masarykovou univerzitou. Na rozdíl od testů OSP Scio vám tedy výsledky nepomohou u přijímaček na jiných vysokých školách.

U každé fakulty (případně u každého oboru) najdete přesné informace o tom, jak se na ni dostat. Na většině fakult se skládá pouze Test studijních předpokladů (TSP).

Učitelka testů TSP MUNI

Výjimkou jsou ale:

  • Lékařská fakulta, kde se skládají odborné testy z biologie, fyziky, chemie a somatologie (pak záleží na každém oboru, kterou kombinaci vyžadují)
  • Farmaceutická fakulta, kde se skládají oborové testy z biologie, chemie a fyziky a také je součástí přijímacích zkoušek test Všeobecných studijních předpokladů (VSP)
  • Fakulta sportovních studií, kde se skládá oborový test a praktická přijímací zkouška
  • Fakulta sociálních studií, na které má uchazeč na výběr ze dvou možností: skládat Test studijních předpokladů (TSP) připravený MUNI, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP), který organizuje společnost Scio. V obou případech uchazeč musí projít testy ZSV od společnosti Scio.

U některých specifických oborů se může způsob přijímacích testů mírně lišit.

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Pokud si budete podávat více přihlášek na Masarykovu univerzitu, nemusíte se obávat, že budete muset psát TSP víckrát. Stačí je napsat pouze jednou – bez ohledu na počet podaných přihlášek.

Numericko-analytické myšlení

Tato dimenze vychází ze starších oddílů numerického a analytického myšlení a budou se zde objevovat také podobné typy úloh. Podstatou otázek bude nadále práce s čísly, ovládání matematických operací, jakož i logické uvažování a zvládání výrokové logiky.

Čas: 45 minut.

Počet otázek: 15.

Kritické myšlení

Tato dimenze vychází ze stejnojmenného oddílu, který se nachází ve starších TSP. Stále se zde tedy budete setkávat s delšími i kratšími texty, případně tabulkami, u nichž bude vaším hlavním úkolem správně porozumět předkládanému textu.

Čas: 45 minut.

Počet otázek: 15.

Uvažování v anglickém jazyce

V této dimenzi dochází asi k největší změně. Nenajdete zde totiž výběr typů úloh z předchozích částí, jako tomu bývalo ve starších testech. Otázky se zde budou soustředit na práci se slovy a kratšími texty, přičemž bude zjišťováno to, jak dobře ovládáte anglický jazyk. Najdete zde tedy úlohy podobné těm, které se dříve nacházely v oddílu verbálního myšlení, akorát v angličtině.

Čas: 20 minut.

Počet otázek: 15.
Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

TSP | Numerické myšlení

Maminka dětem rozděluje kapesné, dohromady ve výši 600 Kč. Alžbětka dostane 1/3 z této částky, Bedřich dostane 2/5 toho, co Alžbětka. Cecilka dostane čtvrtinu ze zbývajících peněz. David pak dostane všechny peníze, které zbudou.
Urči, kolik dostanou Cecilka a Bedřich dohromady:

TSP | Anglický jazyk

Choose the most suitable term for the words resistance, hostility, fear, distrust of everything strange.
Zmatení z přijímacích zkoušek

Co vás čeká u zkoušek

Poslední, neméně důležitá změna se týká termínu konání TSP a počtu pokusů. Dříve se testy konaly pouze v jeden jediný termín a na absolvování jste tedy měli pouze jeden pokus. To se nově mění od roku 2024, nyní se můžete přihlásit na dva termíny a na psaní testu tak mít 2 pokusy. Této možnosti nemusíte využít, ovšem absolvovat dva testy je pro vás jednoznačně výhodné. Testy se totiž neprůměrují, ale započítává se lepší výsledek.

Co se týče termínů, vypsány jsou ve dvou blocích. Pokud se rozhodnete přihlásit pouze na jeden termín, můžete si vybrat termín z jakéhokoli bloku. Pokud chcete absolvovat 2 pokusy, vybíráte 2 termíny a každý z nich musí být z jiného bloku. Dávejte pozor, na termín se musíte přihlásit minimálně dva týdny před jeho konáním a také do uzavření podávání přihlášek. Jednotlivé termíny mají omezený počet míst. Podáte-li si přihlášku co nejdříve, budete mít možnost vybrat si z více termínů.

Oproti předchozím letům se mění také forma odevzdávání odpovědí, celý test bude totiž probíhat elektronicky. Znamená to však pouze to, že namísto papírového zadání a záznamového archu na odpovědi, jako tomu bylo dosud, dostanete tablet, v němž budete odpovídat na otázky přímo pod zadáním, a papír určený na poznámky a výpočty. Přijímací zkoušky budou však nadále probíhat prezenčně v prostorách univerzity, nelze se připojovat ze zařízení od vás doma.

V průběhu zkoušky nesmíte používat nic jiného než psací potřeby (nezapomeňte si donést vlastní tužku či pero, černý fix jako v předchozích letech již nedostanete), hodinky (nelze zaměnit za mobil, chytré hodinky použít lze, ale pouze ke zjištění času) a lahev s pitím. Všechny ostatní předměty jsou zakázány, a to včetně kalkulačky, pravítka a dalších pomůcek. Nesnažte se nijak podvádět. V případě, že byste tak učinili, riskujete okamžité vyloučení ze zkoušky bez možnosti náhrady. Vyčkejte vždy na pokyn zadavatele.

Pro každou dimenzi TSP je stanoven pevný časový rozsah, nemůžete tedy libovolně přecházet mezi jednotlivými částmi. Jakmile vám vyprší čas určený na jednu dimenzi, už se k ní nebudete moci později vrátit, i kdyby vám zbýval čas v jiné.

Nepodceňte přípravu na TSP MUNI

TSP nejsou primárně testy znalostní. Není tedy potřeba hustit si do hlavy stohy jinak nepotřebných informací. Většina všech úloh se řeší pouze pomocí informací, které jsou obsažené v zadání dané úlohy. Přesto se na tuto většinu dá dobře připravit. Sami potom uvidíte, jak se v průběhu času, který strávíte přípravou, začnou vaše výsledky zlepšovat.

Budete se muset seznámit se všemi hlavními typy úloh. To jsou takové úlohy, které se každý rok opakují jen s mírně pozměněným zadáním a často jich naleznete i několik velmi podobných v jednom testu. Následně si budete muset zvolit nejvýhodnější strategii pro jejich řešení.

Testy jsou úmyslně koncipovány tak, aby průměrný student nestihl vyřešit všechny úlohy. Při přípravě se tedy musíte zaměřit na to, abyste stihli v daném čase vyřešit co největší počet úloh. 

Udělejte si plán přípravy

Je třeba si přípravu dobře rozvrhnout na nějaké časové období a určit si, kolik času jste ochotni přípravě na tyto testy věnovat. Nechte si vždy dostatečnou rezervu, abyste v případě, kdy zjistíte, že váš odhad času nebyl reálný, měli dostatek času doučit se potřebné strategie.

Dobrým přístupem je rozdělit si práci do více kratších bloků. Pokud se budete učit ve třech desetihodinových blocích, efektivita vašeho učení nebude zdaleka tak účinná, jako když si učivo rozložíte do kratších a častějších celků. Má to hned dva podstatné vlivy na vaši přípravu: zaprvé se takto budete lépe soustředit a zadruhé budete mít z učení lepší pocit, když před vámi bude pouze menší kus práce.

Abyste mohli takovou přípravu realizovat, je ovšem nutné začít se připravovat dostatečně dopředu.

Studijní plán na přijímačky
K úspěšné přípravě na přijímačky na VŠ ti poslouží studijní plán. Najdeš v něm vše, co potřebuješ k úspěchu – videa, rady, typy strategie a samozřejmě spousty řešených úloh.
CHCI NA VYSOKOU!

Jak postupovat v testech

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole – vaším jediným nepřítelem v TSP je čas. Je třeba s ním dobře pracovat a zbytečně jím neplýtvat. Základní pravidlo, které je třeba si zapamatovat, zní: začněte těmi otázkami, které umíte nejrychleji řešit. TSP obsahují více různých druhů otázek, jejichž časová obtížnost je někdy i diametrálně rozdílná. V přípravě na testy je tedy třeba odhalit ty otázky, které jsou pro vás jednoduché a které dokážete rychle a správně vyřešit.

Nezapomeňte, že nemůžete libovolně přecházet mezi dimenzemi, takže musíte vyřešit nejprve jednu celou část a teprve po vypršení časového limitu budete postupovat k další. Můžete však přecházet mezi jednotlivými otázkami v rámci jedné dimenze, kde je náročnost otázek rovněž proměnlivá. Bude se vám tedy stále hodit vytvořit si pomyslné pořadí typů úloh od těch, které vám jdou nejrychleji, po ty, co řešíte nejpomaleji, a poté tak postupovat i v testu. Toto pořadí je značně individuální a zjistíte ho procvičováním zkušebních úloh.

Jelikož vyplňování otázek bude probíhat elektronicky, již nevyužijete klasický systém označování úloh, který se hodil při papírové verzi testu. V systému, kde budete test vyplňovat, však budete mít otázky, které ještě nejsou zodpovězeny, označené, takže se nemusíte bát, že některou z nepozornosti vynecháte a nevšimnete si toho. Pokud byste si chtěli označit zvlášť otázky, na které chcete a nechcete odpovídat, můžete si jejich čísla vypsat na list papíru, který budete mít k dispozici na vlastní poznámky.

Při vyplňování si dejte velký pozor, na co máte v zadání úlohy odpovídat. Někdy vaše nepozornost může způsobit to, že budete mrhat časem na věci, které nepotřebujete vůbec zjistit. Jindy se může stát, že budete mít celou úlohu špatně a ztratíte tak nejenom čas, ale i body.

Tipovat, či netipovat?

Vzhledem ke snížené penalizaci za nesprávnou odpověď na pouhou jednu pětinu bodu se ve výsledku vyplatí tipnout správnou odpověď i u otázek, u nichž nejste schopni žádnou z nabízených odpovědí vyloučit. Čím více nabízených odpovědí jste však schopni vyřadit jako nesprávné, tím je tipování bezpečnější.

Rady na závěr

Co dělat večer a ráno před zkouškou? Ze všeho nejdůležitější je zkusit se co nejméně stresovat. Pokud jste přípravě věnovali alespoň nějaký čas, jsou vaše šance relativně velké. Večer před zkouškou si znovu přečtěte všechny propozice a informace o tom, kde a kdy máte následující den být, a ujistěte se, že jste všechno správně pochopili. Nachystejte si všechny věci, které budete potřebovat na zkoušku (především doklad totožnosti). Najděte si spoj, kterým pojedete, a vyberte ten, který bude mít dostatečnou časovou rezervu. Je lepší před zkouškou delší dobu čekat, než abyste k ní nebyli připuštěni kvůli tomu, že jste dorazili pozdě. Večer se už nic neučte, jelikož by to stejně nebylo velmi účinné. Raději si běžte dříve lehnout, ať jste na následující den dobře odpočatí. Ráno vstaňte dostatečně brzy, abyste všechno beze spěchu stíhali, a vydejte se na místo konání zkoušky.

Přejeme Vám hodně štěstí!

100% přijetí
na vysokou školu
Všechno, co potřebuješ k úspěšné přípravě na přijímačky, najdeš v našem studijním plánu. Ten obsahuje materiály, videa a řešené úlohy.
Chci na vysokou!
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.