Oscio.cz | Web o Scio testech | Logo

Tyto úlohy prověřují, jak umíte pracovat se zlomky, desetinnými čísly a procenty.
Většina úloh není obtížná. Někdy však není snadné úlohu na zlomky vyřešit rychle.
Pomůže vám, když si budete alespoň přibližně pamatovat hodnoty významných
zlomků. Pro porovnávání hodnot dvou zlomků také často pomůže převést si je na
společný jmenovatel. To vám umožní pracovat jen s hodnotami čitatelů.

Hodnoty významných zlomků

Úlohy - Zlomky a desetinná čísla

TSP Numerické myšlení otázka ID 1429

X je kladné dvouciferné číslo, jehož ciferný součet je roven 15. Rozdíl tohoto čísla X a čísla, které vznikne výměnou pozic jeho cifer, je kladné jednociferné číslo. Urči číslo X · 1/3 + 2.


TSP Numerické myšlení otázka ID 1425

Seřaďte čísla vzestupně: 1/2, 2/3, 5/6, 2/7, 4/5:


Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.