Tento druh otázek bude ověřovat vaši schopnost řešení problémů výrokové logiky. Otázky na toto téma jsou v textech velmi časté, a proto doporučujeme se naučit správné postupy jejich řešení. Začneme zcela od základů – co je to výrok? Výrok je tvrzení, které je buď pravdivé, anebo nepravdivé (nemůže nastat jiná možnost). Příkladem může být věta: Venku svítí sluníčko. Tato věta je buďto pravdivá, či nikoli. Každý výrok tedy může platit, nebo neplatit. Pokud výrok platí, tak ho označujeme jedničkou, a pokud neplatí, tak nulou. Naopak věty jako: Kolik je součet 5 a 12?, Matěj má nejhezčí sako či Práce šlechtí nejsou výroky. Výroky lze negovat. Libovolný výrok lze tedy upravit tak, aby platil právě tehdy, když neplatí výrok původní. Například výrok A – Venku svítí sluníčko lze negovat jako výrok ¬A – Venku nesvítí sluníčko. Negace je označována tímto znakem ¬. Výroky můžeme také libovolně spojovat a popisovat mezi nimi různé vztahy. U těchto vztahů jsou důležité takzvané pravdivostní tabulky, se kterými je též vhodné se dobře seznámit.

[load_video_on_click link=”https://youtu.be/YvNl1SiuctM”]


Úlohy - Výroky

TSP Analytické myšlení otázka ID 1775

Je dáno pět tvrzení:

1. Nejmenuji se Filip.
2. Jmenuji se Martin.
3. Jestliže se nejmenuji Filip, pak se jmenuji Martin.
4. Nejmenuji se Filip právě tehdy, když se nejmenuji Martin.
5. Jmenuji se Martin a nejmenuji se Filip.

Která z těchto tvrzení nemůžou platit současně?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1774

Je dáno tvrzení:

Hraji tenis nebo nehraji fotbal.

Z následujících tvrzení k němu najděte ekvivalentní a opačné tvrzení.

1. Jestliže nehraji tenis, pak nehraji fotbal.
2. Jestliže nehraji fotbal, pak nehraji tenis.
3. Hraji fotbal a nehraji tenis.


TSP Analytické myšlení otázka ID 1773

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Dám si párek právě tehdy, když si nedám klobásu.
B: Jestliže si dám párek, pak si dám klobásu.

Z následujících možností vyber negaci k A a ekvivalenci k B:

1. Dám si párek nebo si dám klobásu.
2. Nedám si párek nebo si dám klobásu.
3. Nedám si klobásu právě tehdy, když si nedám párek


TSP Analytické myšlení otázka ID 1770

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Jestliže mám psa, pak mám i kočku.
B: Mám psa, právě když nemám kočku.

Z následujících tvrzení vyberte ekvivalentní tvrzení k A a negaci k tvrzení B.

1. Jestliže nemám kočku, pak mám psa.
2. Nemám kočku a nemám psa, nebo mám kočku a psa.
3. Mám kočku nebo nemám psa.


TSP Analytické myšlení otázka ID 1769

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Jestliže mám stolní počítač, pak mám i laptop.
B: Mám stolní počítač právě tehdy, když mám laptop.

Z následujících tvrzení vyberte taková, která jsou opačná k tvrzením A a B.

1. Nemám laptop a mám stolní počítač.
2. Mám stolní počítač nebo nemám laptop.
3. Mám stolní počítač právě tehdy, když nemám laptop.


TSP Analytické myšlení otázka ID 1768

Jsou dána dvě pravdivá tvrzení:
A: Nejčastější mzda ve firmě XY je 25 000 Kč a dostává ji 10 lidí.
B: Více než polovina lidí ve firmě XY bere nejvýše 25 000 Kč.
Která z následujících možností vyplývá z tvrzení A a B?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1766

Za předpokladu, že platí tvrzení:
Všechny domy, které jsou vysoké, jsou velké.
Která z těchto možnosti ze souvětí vyplývá?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1575

Je dáno pět tvrzení:

1. Jsem učitel.
2. Jsem cestovatel.
3. Nejsem učitel právě tehdy, když nejsem cestovatel.
4. Jsem cestovatel a nejsem učitel.
5. Jestliže nejsem učitel, pak nejsem cestovatel.

Které z následujících tvrzení nemůže platit současně s ostatními?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1574

Je dáno pět tvrzení:

1. Mám psa.
2. Nemám kočku.
3. Mám -li kočku, pak nemám psa.
4. Mám kočku právě tehdy, když nemám psa.
5. Mám psa nebo nemám kočku.

Která z následujících možností je určitě pravdivá?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1573

Je dáno následující tvrzení:
Hraji tenis nebo nehraji fotbal.

Z následujících tvrzení k němu najděte ekvivalentní a opačné tvrzení.

  1. Jestliže nehraji tenis, pak nehraji fotbal.
  2. Jestliže nehraji fotbal, pak nehraji tenis.
  3. Hraji fotbal a nehraji tenis.

[1] 2
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.