TSP MUNI - Analytické myšlení

Analytické myšlení

Oddíl nazvaný analytické myšlení ověřuje velmi podobnou část myšlení jako oddíl numerický. V této části vás však nebudou čekat ani tak počty samotné, jako spíše logika a matematické uvažování. Velkou část otázek vždy tvoří výroková logika, kterou je třeba znát zcela bezchybně. Obzvláště se vyplatí nastudovat si všechny operace s výroky a znát pravdivostní tabulky. Dále se zde pravidelně objevují slovní úlohy, práce s grafy, trojčlenky, seřazení seznamu podle jistých pravidel a další.

Nejčastější typy úloh:
výroky
pravděpodobnost
zebry
rychlosti a pohyb
pravda, nebo lež

Strategie

Analytický oddíl je oddílem TSP, který se dá nejlépe natrénovat. Pokud se hlásíte na vysokou školu z gymnázia, máte nespornou výhodu. Úlohy na logiku a výroky, které tvoří podstatnou část analytického myšlení, vás zajisté v hodinách matematiky potkaly a máte s nimi zkušenost. Úlohy s pravděpodobností jsou zpravidla velmi snadné. I pokud jste však v hodinách matematiky nedávali pozor nebo je maturita mnoho let za vámi, nemusíte věšet hlavu. Ke zvládnutí úloh v analytickém oddílu je postačující naučit se teorii, která je uvedená u daných typů úloh. I zde platí, že pokud se v tomto oddíle cítíte jistí, je vhodné jím začít.

Úlohy - Analytické myšlení

TSP Analytické myšlení otázka ID 1785

Vedle cesty stojí zelená a modrá cedule. Víme, že jedna z nich obsahuje pravdivé informace a ta druhá lživé. Nápisy na cedulích jsou následující:

  • Modrá: Cesta vede do hostince a druhá cedule je modrá.
  • Zelená: Tato cedule je modrá, nebo cesta vede do propasti.

Dále víme, že cesta může vést jenom do propasti, nebo do hostince. Které z následujících tvrzení je pak určitě pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1784

Pendolino kolem mě projede za 3 vteřiny. Pokud stejnou rychlostí najede na most, který je dlouhý 75 metrů, tak poslední část pendolina z něj sjede za 6 vteřin.
Jak dlouhé pendolino je?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1782

Máme tři výrobní linky X, Y a Z. Linka X vykoná za 45 minut stejné množství práce jako linka Y za 75 minut a také stejné množství práce jako linka Z za 30 minut.
Urči pravdivé tvrzení:


TSP Analytické myšlení otázka ID 1781

Alena pracuje 2× rychleji než Bára a Cecílie pracuje 3× pomaleji než Alena.
Vyber nepravdivé tvrzení:


TSP Analytické myšlení otázka ID 1778

V pytli je 100 zelených a 200 modrých balónků. Graf zobrazuje velikosti daných balónků (S, M, L, XL).

Které z následujících tvrzení je tedy pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1777

Taháme z krabice různé předměty, jejichž zastoupení je nám známo z následující tabulky:

 KostkaHvězdaKolečko
Modré282
Červené464

Jaká je pravděpodobnost, že pokud bude náhodně vybraný předmět modrý, bude to hvězda?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1775

Je dáno pět tvrzení:

1. Nejmenuji se Filip.
2. Jmenuji se Martin.
3. Jestliže se nejmenuji Filip, pak se jmenuji Martin.
4. Nejmenuji se Filip právě tehdy, když se nejmenuji Martin.
5. Jmenuji se Martin a nejmenuji se Filip.

Která z těchto tvrzení nemůžou platit současně?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1774

Je dáno tvrzení:

Hraji tenis nebo nehraji fotbal.

Z následujících tvrzení k němu najděte ekvivalentní a opačné tvrzení.

1. Jestliže nehraji tenis, pak nehraji fotbal.
2. Jestliže nehraji fotbal, pak nehraji tenis.
3. Hraji fotbal a nehraji tenis.


TSP Analytické myšlení otázka ID 1773

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Dám si párek právě tehdy, když si nedám klobásu.
B: Jestliže si dám párek, pak si dám klobásu.

Z následujících možností vyber negaci k A a ekvivalenci k B:

1. Dám si párek nebo si dám klobásu.
2. Nedám si párek nebo si dám klobásu.
3. Nedám si klobásu právě tehdy, když si nedám párek


TSP Analytické myšlení otázka ID 1770

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Jestliže mám psa, pak mám i kočku.
B: Mám psa, právě když nemám kočku.

Z následujících tvrzení vyberte ekvivalentní tvrzení k A a negaci k tvrzení B.

1. Jestliže nemám kočku, pak mám psa.
2. Nemám kočku a nemám psa, nebo mám kočku a psa.
3. Mám kočku nebo nemám psa.


[1] 2 3 4
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.