TSP MUNI - Analytické myšlení

Analytické myšlení

Oddíl nazvaný analytické myšlení ověřuje velmi podobnou část myšlení jako oddíl numerický. V této části vás však nebudou čekat ani tak počty samotné, jako spíše logika a matematické uvažování. Velkou část otázek vždy tvoří výroková logika, kterou je třeba znát zcela bezchybně. Obzvláště se vyplatí nastudovat si všechny operace s výroky a znát pravdivostní tabulky. Dále se zde pravidelně objevují slovní úlohy, práce s grafy, trojčlenky, seřazení seznamu podle jistých pravidel a další.

Nejčastější typy úloh:
výroky
pravděpodobnost
zebry
rychlosti a pohyb
pravda, nebo lež

Strategie

Analytický oddíl je oddílem TSP, který se dá nejlépe natrénovat. Pokud se hlásíte na vysokou školu z gymnázia, máte nespornou výhodu. Úlohy na logiku a výroky, které tvoří podstatnou část analytického myšlení, vás zajisté v hodinách matematiky potkaly a máte s nimi zkušenost. Úlohy s pravděpodobností jsou zpravidla velmi snadné. I pokud jste však v hodinách matematiky nedávali pozor nebo je maturita mnoho let za vámi, nemusíte věšet hlavu. Ke zvládnutí úloh v analytickém oddílu je postačující naučit se teorii, která je uvedená u daných typů úloh. I zde platí, že pokud se v tomto oddíle cítíte jistí, je vhodné jím začít.

Úlohy - Analytické myšlení

TSP Analytické myšlení otázka ID 1769

Jsou dána dvě tvrzení:

A: Jestliže mám stolní počítač, pak mám i laptop.
B: Mám stolní počítač právě tehdy, když mám laptop.

Z následujících tvrzení vyberte taková, která jsou opačná k tvrzením A a B.

1. Nemám laptop a mám stolní počítač.
2. Mám stolní počítač nebo nemám laptop.
3. Mám stolní počítač právě tehdy, když nemám laptop.


TSP Analytické myšlení otázka ID 1768

Jsou dána dvě pravdivá tvrzení:
A: Nejčastější mzda ve firmě XY je 25 000 Kč a dostává ji 10 lidí.
B: Více než polovina lidí ve firmě XY bere nejvýše 25 000 Kč.
Která z následujících možností vyplývá z tvrzení A a B?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1766

Za předpokladu, že platí tvrzení:
Všechny domy, které jsou vysoké, jsou velké.
Která z těchto možnosti ze souvětí vyplývá?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1611

V truhlici může být sto zlaťáků, jedovatý had, nebo stará bota. Čarodějnice nám dala tři nápovědy. Víme ale, že právě jedna z nich je nepravdivá. Nápovědy jsou následující:

  • V truhlici jsou zlaťáky, nebo jedovatý had.
  • V truhlici je stará bota.
  • Jedovatý had v truhlici není.

Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1610

Adam, Bořek a Cecil se hádají o to, kdo má pravdu. My ovšem nevíme, kdo z nich má pravdu a kdo lže. Uvažujme i možnost, že pravdu mají všichni nebo že všichni lžou.

  • Adam: „Bořek lže, nebo lže Cecil!“
  • Bořek: „Adam i Cecil lžou!“
  • Cecil: „Rozhodně nemluvíme pravdu všichni!“

Které z následujících možností je pak určitě pravdivá?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1607

Na stavbě pracují tři dělníci: Kamil, Marek a Norbert. Kamil za jednu hodinu udělá 2/3 práce, kterou stihne Marek za stejný čas. Norbert udělá za jednu hodinu 2,5× více práce než Kamil.
Které z následujících tvrzení je pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1605

Marek vykoná práci za poloviční dobu než František a Pepa ji vykoná za třikrát delší čas než Marek.
Které z následujících tvrzení je pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1603

Závod je dlouhý 7 km a má význačné body dle následující tabulky, kde čísla udávají vzdálenost od startu.

Hospoda HRybník RKřižovatka KCíl C
1,2 km2,5 km4,7 km7 km

Dále jsou na trase tři kontroly. Vzdálenost mezi druhou a třetí kontrolou je dvakrát menší než mezi první a druhou kontrolou. Od třetí kontroly do cíle zbývá 1/7 závodu. Kontroly jsou umisťovány po celých kilometrech. První kontrola není na startu. Které z následujících tvrzení je určitě pravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1602

Závod je dlouhý 8 km a má význačné body dle následující tabulky, kde čísla udávají vzdálenost od startu S.

Start SPenzion PKaplička KSkála S
0 km1,25 km2,5 km4,6 km

Na trase jsou tři kontroly. Vzdálenost první kontroly od startu je stejná jako dvojnásobek vzdálenosti poslední kontroly od cíle a druhá kontrola leží přesně uprostřed mezi první a třetí kontrolou. Kontroly leží vždy na celém kilometru. Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé?


TSP Analytické myšlení otázka ID 1599

Dvě lodě se účastní závodu na 21 km. Jejich rychlosti jsou vyznačeny v grafu.

Urči pravdivé tvrzení.


1 [2] 3 4
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.