Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1095

Která z následujících možností nabízí správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1090

Čas je velmi složité filozofické téma. Aristoteles tvrdil, že čas je počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. Tomáš Akvinský se na čas díval jako na plynutí samého nyní.

Jakým způsobem vnímal čas Immanuel Kant?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1084

Sokrates přistoupil k podkonímu a zeptal se, jestli má ten kůň hodně peněz. Podkoní se na něho podíval, jako by ho považoval za blázna, a řekl: „Kde by vzal kůň peníze?“. Sokrates podkonímu odpověděl, že mu je hned líp, když i chudý kůň může být dobrý, má­­‑li od přírody dobré vlohy.

Základy společenských věd, Jiří Bílý, upraveno

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje, co měl tímto výrokem Sokrates na mysli?


ZSV Stát a právo otázka ID 1083

§ 218 trestního zákoníku

Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Který z následujících trestných činů definuje uvedený text?


ZSV Stát a právo otázka ID 1078

  1. Senátorem se může stát pouze občan České republiky starší 45 let.
  2. Volební systém do Senátu je většinou dvoukolový.
  3. Volby se konají každé dva roky, a to vždy pro jednu třetinu Senátu.
  4. Volby postupně probíhají v celkem 81 jednomandátových volebních okrscích.
  5. Pokud kandidát v prvním kole získá více než 40 % hlasů, stává se senátorem bez nutnosti druhého kola.

Která z výše uvedených tvrzení o volbě senátorů v České republice jsou pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1011

Evropské země se k EU připojovaly postupně a s velkými rozdíly. Jednou ze zakládajících zemí byla _______, v roce 1981 se připojila i _______ a o pět let později se přidaly i spolu sousedící státy _______ a _______.

Kterou z následujících možností je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit do textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1008

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU přidalo ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1005

John S. Mill ve svém díle O vládě ústavní (1861) popisuje své představy o ideálním nastavení státu.

Která z uvedených možností neodpovídá myšlenkám tohoto díla?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1004

Který z následujících pojmů je protikladem pojmu rigidita?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1002

Noam Chomsky – Ulric Neisser – Edward C. Tolman

Který z následujících psychologických směrů spojuje všechna tato jména?


1 ... 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.