Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Stát a právo otázka ID 1000

Která z následujících možností označuje institut umožňující věřiteli mít věcná práva k věci dlužníka, který není schopen včas a řádně plnit dluh?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 999

Který z následujících výroků o integraci do EU není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 998

Která z níže uvedených informací o smlouvě o úvěru je pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 997

Kteří tři čeští státníci jsou podepsáni pod Washingtonskou deklarací, která vyhlásila samostatnou Československou republiku?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 991

Která z následujících možností zahrnuje pouze členské země EU?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 989

Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského společenství, klade si Unie za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, a tím, že předchází rasismu a xenofobii a potírá je.

Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Které z následujících měst se objevuje v názvu smlouvy, která byla ratifikována v roce 1999 a z níž pochází výše uvedený text?


ZSV Stát a právo otázka ID 988

Tento ideologický směr se formoval hlavně v průběhu 17. století v Anglii. Jeho ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 985

Který z následujících českých státníků oficiálně požádal o vstup do EU v roce 1996?


ZSV Stát a právo otázka ID 984

Která z následujících možností správně označuje politologický a právní pojem, který popisuje právoplatnost a oprávněnost?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 982

Která z následujících možností o vstupu České republiky a Slovenské republiky do EU a NATO není pravdivá?


1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20