Zpátky na web

Zobrazuje se ti jen část úloh. Pro zobrazení všech úloh je třeba přihlásit se do účtu k učebnici ZSV.

Úlohy ZSV

ZSV | Scio testy

Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy ZSV příklad - gestaltismus

Gestaltismus

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 852

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 848

Která z následujících možností správně přiřazuje místa (písmena) na křivce hospodářského cyklu k jejich názvům?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 847

Který z uvedených filozofů není stoupencem empirismu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 845

Marshallův plán byl přijat v roce ________. Jeho podstatou je, že ________ finančně pomůže obnovit ekonomiku v Evropě.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 843

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 841

Který z následujících výroků o centrální bance není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 837

Který z uvedených režimů nejlépe charakterizuje současný režim v Korejské lidově demokratické republice?


1 ... 15 16 17 18 19 [20]
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038