Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 852

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 848

Která z následujících možností správně přiřazuje místa (písmena) na křivce hospodářského cyklu k jejich názvům?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 847

Který z uvedených filozofů není stoupencem empirismu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 845

Marshallův plán byl přijat v roce ________. Jeho podstatou je, že ________ finančně pomůže obnovit ekonomiku v Evropě.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 843

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 841

Který z následujících výroků o centrální bance není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 837

Který z uvedených režimů nejlépe charakterizuje současný režim v Korejské lidově demokratické republice?


1 ... 15 16 17 18 19 [20]
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.