Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Stát a právo otázka ID 910

Která z následujících možností nejlépe definuje pojem zločin?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 909

Ve které z následujících možností jsou historické události uvedeny chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 908

V červenci roku 1918 byla popravena celá carská rodina spolu s nejbližšími služebníky ve sklepení domu, kde přežívali. Rozhodnutí vynesl výkonný výbor s plným vědomím Vladimira I. Lenina. Bolševické síly se tak vyrovnaly s carskou minulostí a mohly se plně věnovat občanské válce.

O kterém carovi se zmiňuje výše uvedený text?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 907

  • Co mohu vědět?
  • Co mám činit?
  • V co mohu doufat?

Ve kterém z nabízených děl definoval Immanuel Kant tři hlavní otázky filozofie uvedené výše?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 906

  • dobro
  • zlo
  • jsoucno
  • svobodná
  • vůle

Který z výše uvedených pojmů musíme vyřadit, aby zbylé pojmy odpovídaly filozofické disciplíně zvané etika?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 905

V 60. letech 20. století vznikla v Americe významná subkultura hippies. Její příslušníci vytvářeli vlastní komunity, které se vyznačovaly poslechem psychedelické hudby, otevřeností k sexu a užíváním drog. Hodnotami komunity byly mír, láska, přátelství a svoboda.

Které z následující tvrzení o subkulturách je správné?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 903

Který z těchto státníků nebyl na postupimské konferenci, která se konala v červnu a srpnu roku 1945?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 902

Které z následujících tvrzení o krymské válce není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 899

V této situaci si lidé, kteří mají v bance uložené peníze, myslí, že se banka brzy stane insolventní, a rozhodnou se raději své peníze vybrat. V případě, kdy se takto rozhodne většina vkladatelů, banka nebude mít dostatek peněz na vyplácení, což vyvolá bankrot. Pokud se tato panika rozšíří i do okolních bank, může to způsobit dlouhou finanční krizi.

Který z následujících pojmů je ve výše uvedeném textu popsán?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 898

Ve starověké řecké filozofii se užíval pojem, který popisuje pralátku světa. Jedná se o původní princip, ze kterého svět vznikl.

Která z uvedených možností nabízí název této pralátky?


1 ... 13 14 15 16 17 [18] 19 20