Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Stát a právo otázka ID 1147

________ je mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřený k ochraně zachování právního a demokratického systému – oficiálně se nazývá veřejný ochránce práv. Zabývá se řešením stížností jednotlivců, ale může jednat i ze své vlastní iniciativy.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1146

Která z níže uvedených psychologických disciplín patří mezi aplikované obory?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1143

Jako sofisté jsou označováni starořečtí filozofové a učitelé, kteří chodili od města k městu a učili měšťany nejrůznějším naukám (např. astronomii, geometrii, hudbě) a především rétorice. Mezi významné sofisty můžeme řadit Hippiase z Elidy, který proti sobě postavil nomos – to, co považujeme za zákon a výsledek konvence, a fysis – _________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1142

Max Weber definoval pojem panství, který popisuje moc danou pocitem závaznosti vůči autoritě. Dále pak panství rozlišil dle typu autority.

Které z uvedených tvrzení o autoritě legálně racionální je správné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1141

Paní Markéta si chce půjčit stroj na výrobu bramborových spirálek od pana Stanislava. Příští týden se ve městě konají farmářské trhy a paní Markéta si zde plánuje otevřít stánek se smaženými bramborovými spirálkami, aby si trochu přivydělala. Pan Stanislav chce po paní Markétě podepsat smlouvu, ve které se paní Markéta zaváže, že za půjčení stroje odvede panu Stanislavovi 10 % zisku.

Jak se nazývá tato smlouva definovaná v novém občanském zákoníku?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1139

Která z uvedených možností správně uvádí století založení disciplíny sociologie a také jejího zakladatele?


ZSV Stát a právo otázka ID 1136

  • nutná obrana
  • krajní nouze
  • nepříčetnost
  • pomsta v rozumném rozsahu

Které z následujících možností jsou v právním řádu ČR brány jako polehčující okolnosti, při kterých není považováno protiprávní jednání za trestné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1133

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje rozdíl mezi výpůjčkou a výprosou?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1128

Které z níže uvedených tvrzení o euru není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1125

Která z následujících institucí nemá žádné právo zasahovat do zákonodárné činnosti?


1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 ... 20
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2022 Scholastik s.r.o.