Člověk a společnost

ZSV | Scio testy

Člověk a společnost je prvním oddílem testu Scio ZSV. Skládá se dohromady z dvaceti otázek – sedm otázek z psychologie, osm otázek ze sociologie a pět z filozofie. V psychologii se otázky velmi často týkají rozdělení psychologie a jejích oborů, významných představitelů těchto směrů a základních pojmů používaných v tomto oboru. V sociologii se otázky týkají převážně sociologických pojmů, významných představitelů a druhů výzkumů. Ve filozofii najdete otázky na významná filozofická díla, jejich autory a jejich světonázory.

Úlohy - Člověk a společnost

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1712

Které z uvedených děl nenapsal Friedrich Nietzsche?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1698

Která z nabízených možností uvádí významného českého sociologa?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1694

Která z uvedených osobností je autorem díla Zkoumání o lidském rozumu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1682

V posledních letech se v české společnosti často mluví o pojmu xenofobie.

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1677

Alexandr se rozhodl, že udělá výzkum spokojenosti občanů svého státu s aktuální vládou.

Jakou z uvedených metod by bylo nejvhodnější použít?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1662

Který z následujících sociologů popsal ve svém díle Pravidla sociologické metody pojem sociální fakt?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1642

________ je obor psychologie, který se zabývá rozdílností a podobností různých jedinců a snaží se popsat vzorce jejich chování.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1630

Pan Michal je na tribuně fotbalového stadionu, kde hraje jeho oblíbený tým proti vedoucímu týmu tabulky.

Která z následujících možností je pro pana Michala členskou sociální skupinou?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1629

Tato teorie se snaží vysvětlit, proč se někteří lidé uchylují k deviantnímu chování. Její hlavní představitel Anthony Giddens má za to, že se někteří jedinci chovají deviantně proto, že tak byli označeni širokou veřejností.

Která z uvedených sociologických teorií nejlépe odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1626

Hlavním rysem postindustriální společnosti je podle Daniela Bella přesun zaměstnanců z výroby ________ a rostoucí význam ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


[1] 2 3 4 5 6
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.