Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Stát a právo otázka ID 1124

________ nabývá právní předpis dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná. Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu.

________ právní předpis nabývá dnem, kdy počíná zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy, tedy takzvaně „vstupuje v život“. Od tohoto dne je také možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené jsou od této doby právně vynutitelné. Obvykle je stanovena výslovně (nalezneme ji zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, upraveno

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1123

Která z následujících citací nepochází z občanského zákoníku?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1119

V roce 2008 se vyhrotila situace v Abcházii a došlo ke krvavému boji.

Se kterým státem Abcházie bojovala?


ZSV Stát a právo otázka ID 1118

Které z následujících tvrzení o platném občanském zákoníku není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1117

Prezident České republiky disponuje pravomocí, díky které může zrušit legalizaci jakéhokoliv zákona. Toto zrušení je však možné přehlasovat většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny.

Která z následujících možností nejpřesněji pojmenovává tuto pravomoc?


ZSV Stát a právo otázka ID 1110

Který z uvedených politiků bývá spojován s nepřímými daněmi, nacionalismem a privatizací státního sektoru?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1107

Behaviorističtí psychologové věří, že lidskou mysl lze v dětství naprogramovat a veškeré myšlení a chování je pouze výsledkem učení. Podobně na tuto problematiku nahlíží i dynamická psychologie, která tvrdí, že naše chování je velkou měrou ovlivněno nevědomými procesy.

Který z uvedených psychologických směrů vzešel jako nesouhlasná reakce na ty výše uvedené?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1105

Nová vláda má býti vládou široké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé všech
sociálních složek a politických směrů, které doma i za hranicemi vedly národně osvobozenecký
zápas za svržení německé a maďarské tyranie.

Který z níže uvedených dokumentů obsahuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1098

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1097

Nová studie chce popsat chování fotbalových fanoušků na fotbalových zápasech a těsně po nich. Cílem této studie je popsat důvody častého násilí, vandalismu a rabování. Autoři studie se rozhodli navštívit tribuny a předstírat, že patří mezi fotbalové fanoušky.

Která z následujících možností nejlépe popisuje tuto výzkumnou metodu?


1 ... 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20