Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 893

  1. válka v Perském zálivu
  2. válka v Afghánistánu
  3. válka v Kosovu
  4. íránská islámská revoluce

Jaké je správné přiřazení uvedených událostí k místům na časové ose?


ZSV Stát a právo otázka ID 891

Pravidelné volby do Poslanecké sněmovny se opakují ________. Uzavírací klauzule pro vstup do Poslanecké sněmovny jsou/je ________. Volebních obvodů je celkem ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 880

22. června roku 1993 Evropská rada rozhodla o přijetí tzv. Kodaňských kritériích, které určují podmínky zemí pro vstup do EU.

Která z následujících možností nepatří mezi tato kritéria?


ZSV Stát a právo otázka ID 878

Které z uvedených pořekadel nejlépe odpovídá zásadě reciprocity, která se hojně využívá v mezinárodních vztazích?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 871

A) monismus 1) Veškerenstvo vychází z jediné podstaty.
B) pluralismus 2) Rozděluje materiální svět od světa idejí.
C) materialismus 3) Zkušenost je příliš složitá, než aby se dala popsat jedinou teorií.
D) idealismus 4) Jediná skutečná věc je hmota.

Která z uvedených možností správně přiřazuje filozofický směr k jeho hlavnímu přesvědčení o podobě světa?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 868

Paní Anita by si chtěla pořídit nové auto, na které ovšem nemá dostatek peněz. Přemýšlí o tom, že by k nákupu využila operativního leasingu. Není si však jistá, jak přesně taková služba funguje.

Která z následujících možností nejlépe popisuje funkci operativního leasingu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 867

Který z následujících českých politiků nikdy nebyl českým eurokomisařem?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 863

Která z následujících možností není řazena mezi cenné papíry?


ZSV Stát a právo otázka ID 857

A) daktyloskopie 1) identifikace osoby podle kostí a zubů
B) etnomologie 2) určení doby trestného činu podle stádia vývoje hmyzu
C) antropologie 3) identifikace střelné zbraně
D) balistika 4) identifikace osoby pomocí otisků prstů

Ve výše uvedené tabulce se nachází čtyři forenzní vědy a jejich definice. Která z následujících možností správně řadí název a definici těchto věd?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 856

Podstatou byla úprava veřejné správy v Čechách (revize obvodů okresních a krajských soudů, obchodních a živnostenských komor, rozdělení zemědělské a školní rady) podle národnostních kritérií. Tak se vytvářely předpoklady k rozdělení země na dvě území – české a německé, přičemž Němci mohli v českých oblastech používat větších práv než Češi v jejich.
Dějiny zemí Koruny české, upraveno

Který z následujících pojmů popisuje výše uvedenou událost?


1 ... 14 15 16 17 18 [19] 20