Druhou částí testu Scio ZSV jsou otázky na téma Stát a právo. Oddíl Stát a právo obsahuje dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení ČR, Ústavě a legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo otázka ID 1706

Platón definoval 4 způsoby vlády, které seřadil od nejlepší po nejhorší. Předpokládal, že se tyto formy vlády budou střídat v cyklu.

Jaké je Platónem definované pořadí těchto forem vlády?


ZSV Stát a právo otázka ID 1705

  1. Držitelem politické moci je lid.
  2. Hlavou státu je prezident.
  3. Pravidelně se opakují volby.
  4. Moc se dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní.
  5. Vysoká koncentrace moci je v rukou vlády.

Která z uvedených tvrzení o demokracii jsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1702

Tato politická strana se snaží mít co největší členskou základnu. Má velmi dobře propracované stranické buňky a zvládá jejich koordinaci. Významným zdrojem příjmů jsou pro ni členské poplatky. Má jasný ideový základ.

Jaký typ politické strany je popsán výše?


ZSV Stát a právo otázka ID 1697

Který z těchto výroků o vzniku manželství není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 1696

V České republice je atypický soudní systém sestávající ze čtyř stupňů. Nejvýše je postavený ________ a ________, pod nimi se nachází soud ________, pod ním se nachází krajské soudy a nejnižší soudní instancí jsou soudy ________.

Kterou z níže uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1695

Která z následujících institucí vykonává kontrolu nad státním hospodařením a plněním státního rozpočtu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1690

Dva nebo více suverénních států se spojí na základě mezinárodní smlouvy. Mají společné orgány, které řídí obranu, politiku a diplomacii. Ostatní rozhodnutí závisí na členských státech. Jako příklad můžeme použít Československo v letech 1969–1992.

Jaké územně správní dělení je popsáno v textu výše?


ZSV Stát a právo otázka ID 1675

Která z uvedených možností není důvodem ke ztrátě mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky?


ZSV Stát a právo otázka ID 1674

Která z uvedených možností správně definuje problematiku, jíž se primárně věnuje organizace Rekonstrukce státu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1669

Pan Petr spáchal trestný čin v okresním městě Beroun. Jeho trvalé bydliště bylo v době spáchání trestného činu v okresním městě Břeclav. Den po vykonání trestného činu se ale pan Petr přestěhoval do Blanska, kde má nyní trvalé bydliště.

Která z následujících možností správně určuje soud, kde bude probíhat líčení tohoto trestného činu?


[1] 2 3 4 5 6 7
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.