Oscio.cz Logo

Právo

ZSV | Scio testy

Úlohy
Teorie

Úlohy - Právo

ZSV Stát a právo otázka ID 1697

Který z těchto výroků o vzniku manželství není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 1696

V České republice je atypický soudní systém sestávající ze čtyř stupňů. Nejvýše je postavený ________ a ________, pod nimi se nachází soud ________, pod ním se nachází krajské soudy a nejnižší soudní instancí jsou soudy ________.

Kterou z níže uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1695

Která z následujících institucí vykonává kontrolu nad státním hospodařením a plněním státního rozpočtu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1669

Pan Petr spáchal trestný čin v okresním městě Beroun. Jeho trvalé bydliště bylo v době spáchání trestného činu v okresním městě Břeclav. Den po vykonání trestného činu se ale pan Petr přestěhoval do Blanska, kde má nyní trvalé bydliště.

Která z následujících možností správně určuje soud, kde bude probíhat líčení tohoto trestného činu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1667

Pan Leopold si koupil pole, které zoral a další rok na něm úspěšně zasel. Po třiceti letech se na katastrálním úřadu zjistilo, že pan Leopold zoral i kus dalšího pozemku, který mu ale už nepatřil. Pan Leopold tak učinil neúmyslně.

Jak lze z právního hlediska posuzovat využívání pozemku nepatřícího panu Leopoldovi?


ZSV Stát a právo otázka ID 1652

Za ________ může být pachatel potrestán napomenutím, pokutou, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo náhradou hodnoty, anebo zveřejněním rozhodnutí o něm.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1637

Tento soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích. Jeho důležitou funkcí je také sjednocování české judikatury, a to rozhodováním o dovolacích řízeních.

Kterému z následujících soudů odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1623

  1. Pokud by veřejnost mohla narušit průběh jednání.
  2. Pokud by v průběhu soudu mohlo dojít k vyzrazení utajovaných informací chráněných zákonem.
  3. Pokud by výpověď svědka mohla ohrozit jeho bezpečnost.

Které z těchto pravidel pro přijmutí ústavního zákona není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1619

Zákoník práce § 76 odstavec 1

________ může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Zákoník práce § 76 odstavec 4

V ________ musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1617

Přijímání zákonů v ČR probíhá zpravidla ve třech fázích (čteních).

A) první čtení 1) hodnocení z legislativního a logického hlediska
B) druhé čtení 2) obecná rozprava o potřebě zákona
C) třetí čtení 3) hlasování o konečné podobě zákona

Která z následujících možností přiřazuje správné fáze k jejich náplním?


[1] 2 3 4

Právo - Teorie

Druhou desítku otázek oddílu Stát a právo tvoří otázky z oblasti práva. Mohou se zde objevit úlohy z různých zákoníků (občanských, trestních, …), ale také z Ústavy České republiky. Není třeba se učit přesné znění všech zákoníků. Musíte mít ale dobrý přehled o tom, jaké zákony se kde nachází.
Právo
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.