Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1718

V červenci roku 1918 byla popravena celá carská rodina spolu s nejbližšími služebníky ve sklepení domu, kde přežívali. Rozhodnutí vynesl výkonný výbor s plným vědomím Vladimira I. Lenina. Bolševické síly se tak vyrovnaly s carskou minulostí a mohly se plně věnovat občanské válce.

Ve které z následujících možností jsou uvedeny historické události chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1714

Kresba zobrazuje debatu dvou politiků, která se odehrála 17. října 2000.

Jaké je jméno politika, který je vyobrazen vpravo?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1699

Jedná se o ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací a silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky. Prosazuje také samoregulaci trhů.

Která z následujících možností odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1687

V roce 1987 byla podepsána smlouva mezi SSSR a USA o ukončení výroby a zničení raket středního a krátkého doletu. Spolu s nimi měla být zničena i související infrastruktura. Po rozpadu SSSR přešly tyto smluvní závazky na Rusko. Smlouva nese název Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu.

Kteří představitelé podepsali tuto smlouvu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1684

Celý systém evropské rovnováhy, vybudovaný po válce, se od několika let jen stále zeslaboval a v posledních třech letech podstatně změnil. Změnil se v neprospěch náš a našich přátel. Československá republika se ve shodě se svými přáteli dlouhá léta poctivě snažila tento systém podpořit. (…) Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská katastrofa. Víte, že za těchto okolností se sešly čtyři velmoci. Dohodly se mezi sebou o obětech, které od nás žádaly ve prospěch světového míru a že jsme je byli přinuceni přijat.

Který československý státník pronesl tento projev?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1681

Které z následujících tvrzení o Evropském parlamentu (EP) není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1680

Jedná se o ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a který se vyznačuje monopolizací ekonomiky.

Který z následujících ekonomických systémů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1678

15. únor 1991 – přechod od totalitního režimu – státy střední Evropy

Která z následujících možností správně uvádí, s čím se pojí všechny výše uvedené pojmy?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1676

Které z následujících tvrzení o schengenském prostoru není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1673

Ve které z níže uvedených možností jsou události z českých dějin tzv. třetí republiky seřazeny chronologicky správně?


[1] 2 3 4 5 6 7 8
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.