Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1223

Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupila.
Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.

Odkud pochází výše uvedená ukázka?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1222

Paní Marcela jela před dvěma roky v autobuse, který spadl z útesu. Většina cestujících ihned zemřela, jen ona a pár dalších přežili. Aby se zachránila, musela se z autobusu vyplazit ven a dostat se až na silnici. Pro paní Marcelu to byla velmi stresová situace, kterou nedokázala správně zpracovat. Když se jí na tuto událost dnes zeptáte, nebude si schopná nic vybavit.

Který z následujících ego­‑obranných mechanismů charakterizuje případ paní Marcely?


ZSV Stát a právo otázka ID 1217

Která z uvedených možností odpovídá složení stálých členů v Radě bezpečnosti OSN?


ZSV Stát a právo otázka ID 1213

Které z uvedených tvrzení o volebním systému do Poslanecké sněmovny není pravdivé?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1205

Které z následujících tvrzení o sofistech jsou pravdivá?


  • Sofisté byli vynikající řečníci, kteří záměrně chybně argumentovali, aby vyhráli diskuzi.

  • Mezi sofisty se řadí Aristoteles i Platón.
  • Praktiky sofistů popisuje Aristoteles ve svém spisu O sofistických důkazech.

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1204

________ znamená odchylné chování jedince nebo skupiny od normálu. Může být stejně tak negativní jako pozitivní. ________ je nezdravé, nevhodné a nežádoucí chování jedince, které je společensky nevhodné. Jedná se tedy o podmnožinu ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1199

Akciové společnosti vyplácejí svým akcionářům peněžité plnění, které se nazývá ________. Toto plnění se většinou vyplácí pevnou částkou za jednu akcii. Kolik peněz se bude vyplácet, určuje valná hromada společnosti.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1198

I. V září roku 2020 měla EU 28 členských států.
II. Česká republika vstoupila oficiálně do EU 1. května 2004.
III. V rámci posledního rozšíření vstoupilo do EU Chorvatsko.
IV. V roce 2020 patřilo mezi kandidátské země i Švýcarsko

Která z uvedených tvrzení o EU nejsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1197

Předseda v roce 2020 A Ivan Bartoš
Výsledky voleb 2017 11,32 % B
Vládní nebo opoziční C D
ODS Piráti

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v tabulce, aby byla věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1195

Která z následujících poruch postihuje výhradně muže?


1 ... 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 20