Oscio.cz Logo

Politologie

ZSV | Scio testy

Úlohy
Teorie

Úlohy - Politologie

ZSV Stát a právo otázka ID 1706

Platón definoval 4 způsoby vlády, které seřadil od nejlepší po nejhorší. Předpokládal, že se tyto formy vlády budou střídat v cyklu.

Jaké je Platónem definované pořadí těchto forem vlády?


ZSV Stát a právo otázka ID 1705

  1. Držitelem politické moci je lid.
  2. Hlavou státu je prezident.
  3. Pravidelně se opakují volby.
  4. Moc se dělí na výkonnou, zákonodárnou a soudní.
  5. Vysoká koncentrace moci je v rukou vlády.

Která z uvedených tvrzení o demokracii jsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1702

Tato politická strana se snaží mít co největší členskou základnu. Má velmi dobře propracované stranické buňky a zvládá jejich koordinaci. Významným zdrojem příjmů jsou pro ni členské poplatky. Má jasný ideový základ.

Jaký typ politické strany je popsán výše?


ZSV Stát a právo otázka ID 1690

Dva nebo více suverénních států se spojí na základě mezinárodní smlouvy. Mají společné orgány, které řídí obranu, politiku a diplomacii. Ostatní rozhodnutí závisí na členských státech. Jako příklad můžeme použít Československo v letech 1969–1992.

Jaké územně správní dělení je popsáno v textu výše?


ZSV Stát a právo otázka ID 1675

Která z uvedených možností není důvodem ke ztrátě mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky?


ZSV Stát a právo otázka ID 1674

Která z uvedených možností správně definuje problematiku, jíž se primárně věnuje organizace Rekonstrukce státu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1665

Prezident Emmanuel Macron byl do funkce prezidenta __________ zvolen v roce 2017. O výkon moci se dělí s vládou. Pokud je vláda z jiné strany než prezident, jedná se o tzv. _________.

Která z následujících slov je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit na vynechaná místa v textu tak, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1648

Které z uvedených tvrzení není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1646

V ________ systému (např. v USA) je veškerá moc vložena do rukou prezidenta. V ________ systému (např. ve Francii) je výkonná moc rozdělena mezi prezidenta a předsedu vlády.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1335

Předseda v roce 2020 A Ivan Bartoš
Výsledky voleb 2017 11,32 % B
Vládní nebo opoziční C D
ODS Piráti

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v tabulce, aby byla věcně správně?


[1] 2 3 4

Politologie - Teorie

Deset otázek z politologie v oddílu Stát a právo se věnuje především uspořádání státu, významným politickým myslitelům a politickému systému České republiky. Velmi vám pomůže, když si důkladně nastudujete Ústavu České republiky a legislativní proces.
Scio politologie - Washington u bílého domu
Washington u bílého domu
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.