Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1616

Který z následujících pojmů není kognitivní proces?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1612

Volby do Evropského parlamentu se konají každých/každé ________. Na Českou republiku vychází ________ mandátů. Nejvíce mandátů má ________ s celkovým počtem 96.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1335

Předseda v roce 2020 A Ivan Bartoš
Výsledky voleb 2017 11,32 % B
Vládní nebo opoziční C D
ODS Piráti

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v tabulce, aby byla věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1334

Ve třídě bylo provedeno sociometrické šetření, ze kterého vyšlo, že:

Filip vykazuje velké množství voleb, ale sám není skoro nikdy volen.

Eva má nejvyšší sociometrický status a dostává nejvyšší počet voleb.

Markéta není volena a vykazuje malý počet voleb, nezajímá se o dění skupiny.

Karel není příliš oblíbený, ale ovlivňuje prostřednictvím Evy celou skupinu.

Která z uvedených možností správně označuje typy postavení jednotlivých členů v kolektivu ve výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1333

Která z následujících možností správně popisuje pojem somatizace?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1332

Který z uvedených psychologů prosazoval stanovisko, že základní lidskou energií je sexuální pud (libido)?


ZSV Stát a právo otázka ID 1331

Ukrajina – Rusko – Rumunsko

Co spojuje všechny výše uvedené státy?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1330

V 1. polovině 12. století vznikl nový sociologický směr – fenomenologická sociologie, jehož zakladatelem byl Alfred Schütz.

Která z následujících možností tento myšlenkový směr nejlépe vystihuje?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1323

Který z následujících statků nelze označit jako vzácný ekonomický statek?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1322

A) narození – 2 roky 1) stádium konkrétních operací
B) 2–7 let 2) senzomotorické stádium
C) 7–12 let 3) stádium formálních operací
D) 12 let a výše 4) stádium předoperační

Jean Piaget člení kognitivní vývoj dítěte do 4 stádií.

Která z následujících možností správně přiřazuje věk dítěte k odpovídajícím stádiím vývoje?


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 20
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.