Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1301

Který z následujících příznaků nemá bipolární afektivní porucha?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1299

Které z uvedených tvrzení o Albertu Camusovi není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1297

Jde o termín odvozený od agresivního politického hnutí, které bylo založeno roku 1919 a neslo název Bojové svazky. Je to „duchovní postoj“, který pohrdá pohodlným životem a vyžaduje činy.

Která z nabízených možností politické doktríny nejlépe odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1290

V roce 1870–1871 probíhala válka mezi Francií a Pruskem. K Prusku se postupně přidaly další německé státy a společně porazily na válku nepřipravenou Francii. V důsledku prohry Francie ztratila velmi industrializovaná území ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1286

Která z následujících odpovědí správně popisuje myšlenku Malthusovy populační teorie?


ZSV Stát a právo otázka ID 1284

§ 1257 občanského zákoníku

Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

O čem mluví výše uvedený paragraf?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1280

Které z uvedených uskupení je příkladem sociální skupiny?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1278

  • osvobození Kuvajtu
  • operace Pouštní štít
  • letecké a námořní bombardování
  • 1990 až 1991

Která z následujících možností spojuje všechny výše uvedené pojmy v jednom válečném konfliktu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1277

Co není typické pro tradiční společnost?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1273

Která z uvedených možností nepatří mezi prvky sociálního učení?


1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 20