Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1321

Která z následujících smluv znamenala začátek nové evropské integrace a státy se v ní zavázaly k vytvoření měnové a hospodářské unie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1320

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1317

Ve kterém z uvedených životních období se dítě plně naučí být součástí kolektivu a navazuje kamarádské vztahy?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1315

Až práce nebude pouhým prostředkem k životu, nýbrž stane se sama první životní potřebou; až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem – teprve pak bude možno plně překročit úzký obzor buržoazního práva a společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!
Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1312

Která z následujících možností obsahuje správně seřazené právní předpisy podle jejich síly (od nejsilnějšího po nejslabší)?


ZSV Stát a právo otázka ID 1311

Která z uvedených možností zahrnuje pouze nekonvenční projevy politické participace?


ZSV Stát a právo otázka ID 1309

  1. zákaz dovozu a vývozu určitého materiálu
  2. přerušení diplomatických styků
  3. omezení leteckého spojení
  4. ozbrojené donucení

Které z výše uvedených donucovacích opatření může využít OSN v případě ohrožení míru?


ZSV Stát a právo otázka ID 1307

Která z níže uvedených informací o dědickém řízení není pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1305

Které z uvedených tvrzení o ideologii socialismu není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1302

Který z uvedených výroků o zastupitelské demokracii není pravdivý?


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 20