Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1654

Ve městě funguje 5 různých pekáren. Jejich majitelé se domluvili, že cena rohlíku nikdy nebude nižší než 4 koruny a cena chleba nižší než 40 korun.

Jak tento proces nazýváme a je jeho uzavření v ČR přípustné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1652

Za ________ může být pachatel potrestán napomenutím, pokutou, zákazem činnosti, propadnutím věci nebo náhradou hodnoty, anebo zveřejněním rozhodnutí o něm.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1648

Které z uvedených tvrzení není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1646

V ________ systému (např. v USA) je veškerá moc vložena do rukou prezidenta. V ________ systému (např. ve Francii) je výkonná moc rozdělena mezi prezidenta a předsedu vlády.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1642

________ je obor psychologie, který se zabývá rozdílností a podobností různých jedinců a snaží se popsat vzorce jejich chování.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1641

Která z následujících možností obsahuje správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1639

Která z následujících možností nabízí směry ekonomické teorie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1638

Válka v Jugoslávii byla prvním válečným konfliktem na území Evropy od 2. světové války. Střety probíhaly mezi jednotlivými etnickými skupinami a válka vyústila v rozpad Jugoslávie na několik nezávislých států. Probíhala od roku 1991 do roku 2001.

Který z uvedených států nebyl nikdy součástí Jugoslávie?


ZSV Stát a právo otázka ID 1637

Tento soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení o mimořádných opravných prostředcích. Jeho důležitou funkcí je také sjednocování české judikatury, a to rozhodováním o dovolacích řízeních.

Kterému z následujících soudů odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1636

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje monopol?


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ... 20
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.