Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Stát a právo otázka ID 1695

Která z následujících institucí vykonává kontrolu nad státním hospodařením a plněním státního rozpočtu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1694

Která z uvedených osobností je autorem díla Zkoumání o lidském rozumu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1690

Dva nebo více suverénních států se spojí na základě mezinárodní smlouvy. Mají společné orgány, které řídí obranu, politiku a diplomacii. Ostatní rozhodnutí závisí na členských státech. Jako příklad můžeme použít Československo v letech 1969–1992.

Jaké územně správní dělení je popsáno v textu výše?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1687

V roce 1987 byla podepsána smlouva mezi SSSR a USA o ukončení výroby a zničení raket středního a krátkého doletu. Spolu s nimi měla být zničena i související infrastruktura. Po rozpadu SSSR přešly tyto smluvní závazky na Rusko. Smlouva nese název Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu.

Kteří představitelé podepsali tuto smlouvu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1684

Celý systém evropské rovnováhy, vybudovaný po válce, se od několika let jen stále zeslaboval a v posledních třech letech podstatně změnil. Změnil se v neprospěch náš a našich přátel. Československá republika se ve shodě se svými přáteli dlouhá léta poctivě snažila tento systém podpořit. (…) Bylo patrno, že by z toho vznikla evropská katastrofa. Víte, že za těchto okolností se sešly čtyři velmoci. Dohodly se mezi sebou o obětech, které od nás žádaly ve prospěch světového míru a že jsme je byli přinuceni přijat.

Který československý státník pronesl tento projev?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1682

V posledních letech se v české společnosti často mluví o pojmu xenofobie.

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje význam tohoto pojmu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1681

Které z následujících tvrzení o Evropském parlamentu (EP) není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1680

Jedná se o ekonomický systém, který byl typický pro bývalé socialistické státy a který se vyznačuje monopolizací ekonomiky.

Který z následujících ekonomických systémů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1678

15. únor 1991 – přechod od totalitního režimu – státy střední Evropy

Která z následujících možností správně uvádí, s čím se pojí všechny výše uvedené pojmy?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1677

Alexandr se rozhodl, že udělá výzkum spokojenosti občanů svého státu s aktuální vládou.

Jakou z uvedených metod by bylo nejvhodnější použít?


1 [2] 3 4 5 6 7 ... 20