Tyto úlohy ZSV (základy společenských věd) vám pomůžou při přípravě na přijímačky na VŠ. Okruhy témat úloh, které se objevují na přijímačkách jsou – člověk a společnost, stát a právo a hospodářství a svět.

Úlohy - ZSV = Základy společenských věd

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1676

Které z následujících tvrzení o schengenském prostoru není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1675

Která z uvedených možností není důvodem ke ztrátě mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky?


ZSV Stát a právo otázka ID 1674

Která z uvedených možností správně definuje problematiku, jíž se primárně věnuje organizace Rekonstrukce státu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1673

Ve které z níže uvedených možností jsou události z českých dějin tzv. třetí republiky seřazeny chronologicky správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1669

Pan Petr spáchal trestný čin v okresním městě Beroun. Jeho trvalé bydliště bylo v době spáchání trestného činu v okresním městě Břeclav. Den po vykonání trestného činu se ale pan Petr přestěhoval do Blanska, kde má nyní trvalé bydliště.

Která z následujících možností správně určuje soud, kde bude probíhat líčení tohoto trestného činu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1667

Pan Leopold si koupil pole, které zoral a další rok na něm úspěšně zasel. Po třiceti letech se na katastrálním úřadu zjistilo, že pan Leopold zoral i kus dalšího pozemku, který mu ale už nepatřil. Pan Leopold tak učinil neúmyslně.

Jak lze z právního hlediska posuzovat využívání pozemku nepatřícího panu Leopoldovi?


ZSV Stát a právo otázka ID 1665

Prezident Emmanuel Macron byl do funkce prezidenta __________ zvolen v roce 2017. O výkon moci se dělí s vládou. Pokud je vláda z jiné strany než prezident, jedná se o tzv. _________.

Která z následujících slov je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit na vynechaná místa v textu tak, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1662

Který z následujících sociologů popsal ve svém díle Pravidla sociologické metody pojem sociální fakt?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1660

Ve kterém roce vešel v platnost Jednotný evropský akt?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1656

Česká republika vstoupila do NATO v roce ________ společně s ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 2 [3] 4 5 6 7 8 ... 20
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.