Menu Zavřeno

Všechny úlohy

TSP Numerické myšlení úloha ID 1442

Máme trojmístné číslo. Jeho ciferný součet je 24 a žádné z čísel se v něm neopakuje. Dále víme, že toto číslo je sudé. Vyber nepravdivé tvrzení:

TSP Numerické myšlení úloha ID 1435

Válec lze vložit do krychle o hraně 4 cm tak, že se svými podstavami válec a krychle dotýkají na maximální možné ploše. Urči, která hodnota je nejblíže hodnotě, které nabývá povrch válce.

TSP Numerické myšlení úloha ID 1427

Rozdíl dvou čísel zmenšený o tři je roven 18. Jejich podíl je 10:3. Jaký je součet těchto čísel?

TSP Numerické myšlení úloha ID 1422

Urči, kterou z následujících trojic nelze dosadit do výrazu loga(b)=c, aby dával smysl.

TSP Numerické myšlení úloha ID 1410

Dva plnící stroje naplní za 2 hodiny 250 nádob. Kolik nádob naplní čtyři stroje za 3 hodiny?

TSP Numerické myšlení úloha ID 1402

Fotografie k úlozePlatí závislosti čísel A a B na čísle x dle obrázků. Jaká závislost platí pro číslo C?

TSP Verbální myšlení úloha ID 1397

Za syntaktickou chybu je považováno například vybočení z větné konstrukce, spřežení nebo směšování vazeb. Z nabízených možností vyberte tu větu, v níž k takové chybě došlo.


TSP Verbální myšlení úloha ID 1392

Které z následujících slov nepatří svým významem mezi ostatní?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1383

Frazém obvykle definujeme jako kombinaci dvou nebo více slov s ustáleným významem, který zpravidla není možné odvodit z významů jednotlivých slov. Která z následujících možností nejlépe popisuje frazém udělat kozla zahradníkem?


TSP Verbální myšlení úloha ID 1374

Určete, který z následujících pojmů je svým významem nejblíže významu slova reciprocita.


1 2 [3] 4

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.