Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1660

Ve kterém roce vešel v platnost Jednotný evropský akt?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1656

Česká republika vstoupila do NATO v roce ________ společně s ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1654

Ve městě funguje 5 různých pekáren. Jejich majitelé se domluvili, že cena rohlíku nikdy nebude nižší než 4 koruny a cena chleba nižší než 40 korun.

Jak tento proces nazýváme a je jeho uzavření v ČR přípustné?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1641

Která z následujících možností obsahuje správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1639

Která z následujících možností nabízí směry ekonomické teorie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1638

Válka v Jugoslávii byla prvním válečným konfliktem na území Evropy od 2. světové války. Střety probíhaly mezi jednotlivými etnickými skupinami a válka vyústila v rozpad Jugoslávie na několik nezávislých států. Probíhala od roku 1991 do roku 2001.

Který z uvedených států nebyl nikdy součástí Jugoslávie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1636

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje monopol?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1633

V noci mezi 9. a 10. listopadem 1938 proběhla v Německu a Rakousku protižidovská akce, při které paramilitantní nacistické jednotky rozbíjely výlohy židovských obchodů, rabovaly židovské budovy a zatýkaly a zabíjely židy.

Která z následujících možností správně popisuje název této události?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1632

A) primární sektor1) služby
B) sekundární sektor2) zemědělství, těžební průmysl, lesnictví
C) terciární sektor3) potravinářský a strojírenský průmysl

Která z následujících možností odpovídá správnému přiřazení ekonomického sektoru ke skupině profesí?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1612

Volby do Evropského parlamentu se konají každých/každé ________. Na Českou republiku vychází ________ mandátů. Nejvíce mandátů má ________ s celkovým počtem 96.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 [2] 3 4 5 6 7 8
za odběr novinek
Testy ZDARMA
OSP a ZSV Scio a TSP MUNI

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Neplátce DPH
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.