Hospodářství a svět

ZSV | Scio testy

Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1246

Jaké období Rakouského císařství se pojí se jménem Alexander Bach, který zavedl v zemi tzv. Bachův absolutismus (jinak také neoabsolutismus), v němž byla výrazně omezena politická práva jedince a platily tzv. silvestrovské patenty?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1245

V roce 1980 vzniklo masově podporované společenské hnutí s názvem Solidarita, které se postavilo proti tehdejšímu komunistickému režimu. V roce 1989 byli zastupitelé této společnosti u kulatého stolu, kde jednali se zástupci režimu o nové podobě státu.

V které z následujících zemí vznikla a působila Solidarita?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1240

________ představuje vůbec nejrozsáhlejší experiment reformního komunismu. Začala/o jako opožděný pokus o destalinizaci v zemi, jež toužila po hlubokých, zásadních změnách – proto také záhy, vlivem spontánního pohybu ­společnosti, přerostla/o v proces, který začal ­odbourávat nejen stalinské dědictví ale i základní charakteristiky režimu.
Akademický bulletin, Jitka Vondrová, 2008, upraveno

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1236

Která z následujících velmocí se v 50. a 60. letech 20. století obávala tzv. teorie domina (situace, kdy změna režimu v jednom státě nastartuje podobné změny i ve státech okolních) a svou zahraniční politiku proto zaměřila na to tento efekt potlačit?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1234

________ je jednorázový vklad na bankovní účet na přesně stanovenou dobu. Vložené peníze se na tomto účtu úročí určitou úrokovou sazbou.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1223

Svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí, a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme proto, že ČSSR k těmto paktům přistoupila.
Jejich zveřejnění nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi zatím – bohužel – jen na papíře.

Odkud pochází výše uvedená ukázka?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1199

Akciové společnosti vyplácejí svým akcionářům peněžité plnění, které se nazývá ________. Toto plnění se většinou vyplácí pevnou částkou za jednu akcii. Kolik peněz se bude vyplácet, určuje valná hromada společnosti.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1198

I. V září roku 2020 měla EU 28 členských států.
II. Česká republika vstoupila oficiálně do EU 1. května 2004.
III. V rámci posledního rozšíření vstoupilo do EU Chorvatsko.
IV. V roce 2020 patřilo mezi kandidátské země i Švýcarsko

Která z uvedených tvrzení o EU nejsou pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1194

V roce 1952 vstoupila v platnost smlouva mezi Francií, Německem, Itálií, Belgií, Nizozemskem a Lucemburskem. Tato smlouva se zaměřovala na integraci v oblasti ocelářství a zpracování uhlí. Mezi státy byla zrušena některá cla a vývozní kvóty.

Jak se tato smlouva nazývá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1163

A) merkantilismus1) Stát má zasahovat do ekonomiky.
B) keynesiánská ekonomie2) Hlavním zdrojem příjmu je zahraniční obchod.
C) klasická politická ekonomie3) Hlavním zdrojem příjmu je zemědělství.
D) fyziokratismus4) Stát nemá zasahovat do ekonomiky.

Ve které z následujících možností jsou hlavní ekonomické teorie správně přiřazeny k jejich myšlenkám?


1 2 3 [4] 5 6 7 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.