Hospodářství a svět

ZSV | Scio testy

Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1155

V roce 1918 formuloval Tomáš G. Masaryk v USA text smlouvy, která definovala budoucí soužití Čechů a Slováků a schvalovala jejich spojení v samostatném státě. Tato dohoda byla podepsána 30. května 1918 a později se stala předmětem vnitropolitického boje o autonomii Slovenska.

Jaký dokument popisuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1152

Které státy vstoupily do EU v roce 2004 a zároveň v současnosti nepoužívají jako svou měnu euro?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1151

Území je na svém okraji uzavřené, osídleno Němci, má však také uvnitř velké německé jazykové ostrovy. Český národ je svým původem nám cizí. Avšak v tisíciletém společenství byla jeho kultura formována a vytvořena podstatně pod německým vlivem. Český národ sám vytvořil svůj poměr k národu německému ve staletích tu těsněji, tu volněji: a každé těsnější přimknutí vedlo k rozkvětu německého a českého národa, každé rozdělení ke katastrofě. Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy.

Kdo pronesl uvedená slova?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1128

Které z níže uvedených tvrzení o euru není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1119

V roce 2008 se vyhrotila situace v Abcházii a došlo ke krvavému boji.

Se kterým státem Abcházie bojovala?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1105

Nová vláda má býti vládou široké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé všech
sociálních složek a politických směrů, které doma i za hranicemi vedly národně osvobozenecký
zápas za svržení německé a maďarské tyranie.

Který z níže uvedených dokumentů obsahuje uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1098

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1095

Která z následujících možností nabízí správné chronologické pořadí událostí 2. poloviny 20. století (od nejstarší po nejmladší)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1011

Evropské země se k EU připojovaly postupně a s velkými rozdíly. Jednou ze zakládajících zemí byla _______, v roce 1981 se připojila i _______ a o pět let později se přidaly i spolu sousedící státy _______ a _______.

Kterou z následujících možností je zapotřebí v uvedeném pořadí doplnit do textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1008

V roce 1986 se v rámci třetího rozšiřování EU přidalo ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 2 3 4 [5] 6 7 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.