Hospodářství a svět

ZSV | Scio testy

Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 909

Ve které z následujících možností jsou historické události uvedeny chronologicky správně (od nejstaršího po nejnovější)?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 908

V červenci roku 1918 byla popravena celá carská rodina spolu s nejbližšími služebníky ve sklepení domu, kde přežívali. Rozhodnutí vynesl výkonný výbor s plným vědomím Vladimira I. Lenina. Bolševické síly se tak vyrovnaly s carskou minulostí a mohly se plně věnovat občanské válce.

O kterém carovi se zmiňuje výše uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 903

Který z těchto státníků nebyl na postupimské konferenci, která se konala v červnu a srpnu roku 1945?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 902

Které z následujících tvrzení o krymské válce není pravdivé?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 899

V této situaci si lidé, kteří mají v bance uložené peníze, myslí, že se banka brzy stane insolventní, a rozhodnou se raději své peníze vybrat. V případě, kdy se takto rozhodne většina vkladatelů, banka nebude mít dostatek peněz na vyplácení, což vyvolá bankrot. Pokud se tato panika rozšíří i do okolních bank, může to způsobit dlouhou finanční krizi.

Který z následujících pojmů je ve výše uvedeném textu popsán?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 893

  1. válka v Perském zálivu
  2. válka v Afghánistánu
  3. válka v Kosovu
  4. íránská islámská revoluce

Jaké je správné přiřazení uvedených událostí k místům na časové ose?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 880

22. června roku 1993 Evropská rada rozhodla o přijetí tzv. Kodaňských kritériích, které určují podmínky zemí pro vstup do EU.

Která z následujících možností nepatří mezi tato kritéria?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 868

Paní Anita by si chtěla pořídit nové auto, na které ovšem nemá dostatek peněz. Přemýšlí o tom, že by k nákupu využila operativního leasingu. Není si však jistá, jak přesně taková služba funguje.

Která z následujících možností nejlépe popisuje funkci operativního leasingu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 867

Který z následujících českých politiků nikdy nebyl českým eurokomisařem?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 863

Která z následujících možností není řazena mezi cenné papíry?


1 2 3 4 5 6 [7] 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.