Hospodářství a svět

ZSV | Scio testy

Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1323

Který z následujících statků nelze označit jako vzácný ekonomický statek?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1321

Která z následujících smluv znamenala začátek nové evropské integrace a státy se v ní zavázaly k vytvoření měnové a hospodářské unie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1320

Co popisuje Adam Smith v úvodu své nejslavnější knihy Pojednání o podstatě a původu bohatství národů?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1315

Až práce nebude pouhým prostředkem k životu, nýbrž stane se sama první životní potřebou; až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem – teprve pak bude možno plně překročit úzký obzor buržoazního práva a společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb!
Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1290

V roce 1870–1871 probíhala válka mezi Francií a Pruskem. K Prusku se postupně přidaly další německé státy a společně porazily na válku nepřipravenou Francii. V důsledku prohry Francie ztratila velmi industrializovaná území ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl text napsán věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1286

Která z následujících odpovědí správně popisuje myšlenku Malthusovy populační teorie?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1278

  • osvobození Kuvajtu
  • operace Pouštní štít
  • letecké a námořní bombardování
  • 1990 až 1991

Která z následujících možností spojuje všechny výše uvedené pojmy v jednom válečném konfliktu?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1263

________ = % změna poptávaného množství / % změna ceny

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném vzorci, aby byl definován věcně správně?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1262

Který z následujících států je členem NATO, ale není členem EU?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 1261

Pan Lukáš chodí každý den nakupovat do obchodu. Vždy si píše cenu, kterou zaplatil za každou položku. Na konci roku si udělal vyhodnocení a zjistil, že v lednu platil za 10 rohlíků 32 korun, v květnu 30 korun, v září jen 27 korun a v prosinci pouhých 25 korun.

Jak se nazývá ekonomický jev, kdy se snižuje cenová hladina?


1 2 [3] 4 5 6 7 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.