Hospodářství a svět

ZSV | Scio testy

Posledních dvacet otázek Scio testu ZSV se zabývá tématy hospodářství a svět. Najdete zde šest otázek z tzv. evropské integrace neboli procesu spolupráce evropských států. Otázky se nejčastěji týkají významných evropských státníků, hlavních smluv a znalostí o Evropské unii. Následujících osm úloh se věnuje moderním politickým dějinám. Najdete zde otázky z historie světa a českého národa od roku 1848 – nejčastěji se objevují otázky na významné světové události a vznik ČSR. Posledních šest otázek se věnuje problematice ekonomie. Otázky se často dotazují na hlavní ekonomické směry a jejich představitele, na tržní principy a na základní mikroekonomické a makroekonomické pojmy.

Úlohy - Hospodářství a svět

ZSV Hospodářství a svět otázka ID 999

Který z následujících výroků o integraci do EU není pravdivý?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 997

Kteří tři čeští státníci jsou podepsáni pod Washingtonskou deklarací, která vyhlásila samostatnou Československou republiku?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 991

Která z následujících možností zahrnuje pouze členské země EU?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 989

Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského společenství, klade si Unie za cíl poskytovat svým občanům v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vysokou úroveň ochrany tím, že rozvíjí společný postup členských států v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, a tím, že předchází rasismu a xenofobii a potírá je.

Vzhledem k povaze úlohy není zdroj uveden

Které z následujících měst se objevuje v názvu smlouvy, která byla ratifikována v roce 1999 a z níž pochází výše uvedený text?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 985

Který z následujících českých státníků oficiálně požádal o vstup do EU v roce 1996?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 982

Která z následujících možností o vstupu České republiky a Slovenské republiky do EU a NATO není pravdivá?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 980

Ratifikace této smlouvy znamenala nové stadium vývoje evropské integrace. Státy se v ní zavázaly vytvořit společnou měnovou a hospodářskou unii a rozšířit její pravomoci i na úroveň politické unie.

Kdy tato smlouva vstoupila v platnost?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 927

Jaké datum označuje symbolický konec tzv. zlatých dvacátých let?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 924

Která z následujících možností správně popisuje, co říká Článek 5 Severoatlantické smlouvy, který byl poprvé uplatněn 11. září 2001?


ZSV Hospodářství a svět otázka ID 922

________ byl ustanoven v roce 1952 za účelem dohlížení nad stejným výkladem evropského práva. Mezi jeho další funkce patří vymáhání tohoto práva, zrušení právního předpisu EU, postihy orgánů EU a další. Je složen ze dvou soudů: ________ a ________.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


1 2 3 4 5 [6] 7 8
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.