Stát a právo

ZSV | Scio testy

Druhou částí testu Scio ZSV jsou otázky na téma Stát a právo. Oddíl Stát a právo obsahuje dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení ČR, Ústavě a legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo otázka ID 979

Co znázorňuje výše uvedený graf?


ZSV Stát a právo otázka ID 977

Tato politická ideologie touží po nastolení absolutního bezvládí. Jakákoliv forma státu je formou jakéhosi útlaku a omezením svobody. Zastánci této ideologie zcela odmítají jakékoliv formy nadvlády jednoho člověka nad druhým.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Stát a právo otázka ID 928

Komu nenáleží právo zákonodárné iniciativy v politickém systému České republiky?


ZSV Stát a právo otázka ID 910

Která z následujících možností nejlépe definuje pojem zločin?


ZSV Stát a právo otázka ID 891

Pravidelné volby do Poslanecké sněmovny se opakují ________. Uzavírací klauzule pro vstup do Poslanecké sněmovny jsou/je ________. Volebních obvodů je celkem ________.

Kterou z uvedených možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 878

Které z uvedených pořekadel nejlépe odpovídá zásadě reciprocity, která se hojně využívá v mezinárodních vztazích?


ZSV Stát a právo otázka ID 857

A) daktyloskopie 1) identifikace osoby podle kostí a zubů
B) etnomologie 2) určení doby trestného činu podle stádia vývoje hmyzu
C) antropologie 3) identifikace střelné zbraně
D) balistika 4) identifikace osoby pomocí otisků prstů

Ve výše uvedené tabulce se nachází čtyři forenzní vědy a jejich definice. Která z následujících možností správně řadí název a definici těchto věd?


ZSV Stát a právo otázka ID 837

Který z uvedených režimů nejlépe charakterizuje současný režim v Korejské lidově demokratické republice?


1 2 3 4 5 6 [7]
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.