Stát a právo

ZSV | Scio testy

Druhou částí testu Scio ZSV jsou otázky na téma Stát a právo. Oddíl Stát a právo obsahuje dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení ČR, Ústavě a legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo otázka ID 1331

Ukrajina – Rusko – Rumunsko

Co spojuje všechny výše uvedené státy?


ZSV Stát a právo otázka ID 1312

Která z následujících možností obsahuje správně seřazené právní předpisy podle jejich síly (od nejsilnějšího po nejslabší)?


ZSV Stát a právo otázka ID 1311

Která z uvedených možností zahrnuje pouze nekonvenční projevy politické participace?


ZSV Stát a právo otázka ID 1309

  1. zákaz dovozu a vývozu určitého materiálu
  2. přerušení diplomatických styků
  3. omezení leteckého spojení
  4. ozbrojené donucení

Které z výše uvedených donucovacích opatření může využít OSN v případě ohrožení míru?


ZSV Stát a právo otázka ID 1307

Která z níže uvedených informací o dědickém řízení není pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1305

Které z uvedených tvrzení o ideologii socialismu není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1302

Který z uvedených výroků o zastupitelské demokracii není pravdivý?


ZSV Stát a právo otázka ID 1297

Jde o termín odvozený od agresivního politického hnutí, které bylo založeno roku 1919 a neslo název Bojové svazky. Je to „duchovní postoj“, který pohrdá pohodlným životem a vyžaduje činy.

Která z nabízených možností politické doktríny nejlépe odpovídá výše uvedenému popisu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1284

§ 1257 občanského zákoníku

Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

O čem mluví výše uvedený paragraf?


ZSV Stát a právo otázka ID 1258

Která z následujících možností správně popisuje, jak je v České republice posuzován fakt, že při spáchání trestného činu byly splněny podmínky krajní nouze?


1 2 [3] 4 5 6 7
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.