Stát a právo

ZSV | Scio testy

Druhou částí testu Scio ZSV jsou otázky na téma Stát a právo. Oddíl Stát a právo obsahuje dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení ČR, Ústavě a legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo otázka ID 1173

Pan Daniel je úspěšný podnikatel v kavárenském odvětví a jen ve Velké Bíteši má tři úspěšné kavárny. Jedna z nich se ale nachází v ulici, v níž platí zákaz vjezdu, což mu výrazně snižuje tržby. Rozhodl se tedy kontaktovat místního náměstka pro dopravu se záměrem pokusit se ho přesvědčit o změně dopravního značení.

Jak by se dalo z politologického hlediska označit jednání pana Daniela?


ZSV Stát a právo otázka ID 1167

Jakým způsobem je obsazována pozice hejtmana jakožto nejvyšší pozice v krajském zastupitelstvu?


ZSV Stát a právo otázka ID 1160

Které z uvedených tvrzení o volebním systému do Poslanecké sněmovny není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1147

________ je mimosoudní kontrolní úřad, který je státem pověřený k ochraně zachování právního a demokratického systému – oficiálně se nazývá veřejný ochránce práv. Zabývá se řešením stížností jednotlivců, ale může jednat i ze své vlastní iniciativy.

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechané místo v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1141

Paní Markéta si chce půjčit stroj na výrobu bramborových spirálek od pana Stanislava. Příští týden se ve městě konají farmářské trhy a paní Markéta si zde plánuje otevřít stánek se smaženými bramborovými spirálkami, aby si trochu přivydělala. Pan Stanislav chce po paní Markétě podepsat smlouvu, ve které se paní Markéta zaváže, že za půjčení stroje odvede panu Stanislavovi 10 % zisku.

Jak se nazývá tato smlouva definovaná v novém občanském zákoníku?


ZSV Stát a právo otázka ID 1136

  • nutná obrana
  • krajní nouze
  • nepříčetnost
  • pomsta v rozumném rozsahu

Které z následujících možností jsou v právním řádu ČR brány jako polehčující okolnosti, při kterých není považováno protiprávní jednání za trestné?


ZSV Stát a právo otázka ID 1133

Která z následujících možností nejlépe charakterizuje rozdíl mezi výpůjčkou a výprosou?


ZSV Stát a právo otázka ID 1125

Která z následujících institucí nemá žádné právo zasahovat do zákonodárné činnosti?


ZSV Stát a právo otázka ID 1124

________ nabývá právní předpis dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná. Dnem své platnosti se stává právní předpis součástí právního řádu.

________ právní předpis nabývá dnem, kdy počíná zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy, tedy takzvaně „vstupuje v život“. Od tohoto dne je také možná aplikace právního předpisu, normy v něm stanovené jsou od této doby právně vynutitelné. Obvykle je stanovena výslovně (nalezneme ji zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, upraveno

Kterou z následujících možností je zapotřebí doplnit na vynechaná místa v uvedeném textu, aby byl napsán věcně správně?


ZSV Stát a právo otázka ID 1123

Která z následujících citací nepochází z občanského zákoníku?


1 2 3 4 [5] 6 7
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.