Stát a právo

ZSV | Scio testy

Druhou částí testu Scio ZSV jsou otázky na téma Stát a právo. Oddíl Stát a právo obsahuje dvacet otázek. Najdete zde deset otázek z oboru politologie a deset otázek z právního prostředí. V politologii se otázky velmi často věnují státnímu zřízení ČR, Ústavě a legislativním procesům. Najdete zde ale i otázky na světové politické systémy a na historické myslitele či významné státníky. V právní části tohoto oddílu se nachází otázky z právního systému ČR. Otázky se často týkají Ústavy, ale převážně českých zákoníků (nejčastěji trestního, občanského a pracovního).

Úlohy - Stát a právo

ZSV Stát a právo otázka ID 1118

Které z následujících tvrzení o platném občanském zákoníku není pravdivé?


ZSV Stát a právo otázka ID 1117

Prezident České republiky disponuje pravomocí, díky které může zrušit legalizaci jakéhokoliv zákona. Toto zrušení je však možné přehlasovat většinou všech poslanců Poslanecké sněmovny.

Která z následujících možností nejpřesněji pojmenovává tuto pravomoc?


ZSV Stát a právo otázka ID 1110

Který z uvedených politiků bývá spojován s nepřímými daněmi, nacionalismem a privatizací státního sektoru?


ZSV Stát a právo otázka ID 1083

§ 218 trestního zákoníku

Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Který z následujících trestných činů definuje uvedený text?


ZSV Stát a právo otázka ID 1078

  1. Senátorem se může stát pouze občan České republiky starší 45 let.
  2. Volební systém do Senátu je většinou dvoukolový.
  3. Volby se konají každé dva roky, a to vždy pro jednu třetinu Senátu.
  4. Volby postupně probíhají v celkem 81 jednomandátových volebních okrscích.
  5. Pokud kandidát v prvním kole získá více než 40 % hlasů, stává se senátorem bez nutnosti druhého kola.

Která z výše uvedených tvrzení o volbě senátorů v České republice jsou pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 1005

John S. Mill ve svém díle O vládě ústavní (1861) popisuje své představy o ideálním nastavení státu.

Která z uvedených možností neodpovídá myšlenkám tohoto díla?


ZSV Stát a právo otázka ID 1000

Která z následujících možností označuje institut umožňující věřiteli mít věcná práva k věci dlužníka, který není schopen včas a řádně plnit dluh?


ZSV Stát a právo otázka ID 998

Která z níže uvedených informací o smlouvě o úvěru je pravdivá?


ZSV Stát a právo otázka ID 988

Tento ideologický směr se formoval hlavně v průběhu 17. století v Anglii. Jeho ústřední hodnotou je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.

Která z následujících ideologií odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Stát a právo otázka ID 984

Která z následujících možností správně označuje politologický a právní pojem, který popisuje právoplatnost a oprávněnost?


1 2 3 4 5 [6] 7
Odběr novinek = Testy zdarma

Tento web je nezávislý a není přímo spojený se společností Scio ani s žádnou univerzitou.
Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2024 Scholastik s.r.o.