Menu Zavřeno

Scio testy Angličtina 2021

Zkouška Scio testy Angličtina testuje znalost anglického jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně anglický jazyk. Ten je důležitým předpokladem ke zvládnutí vysokoškolského studia. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva anglického jazyka.

Studenti učící se na zkoušku Scio testy Angličtina

Scio testy Angličtina

If you had been working properly before, you __________ better grades now.Celkem v testu naleznete pět oddílů: Poslech, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení, konverzace a gramatika. Test čítá celkem 60 úloh a k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.

Test z angličtiny se píše jen na některých termínech Národních srovnávacích zkoušek. Pro rok 2021 to budou termíny:

Souhrn gramatiky

Připravili jsme pro vás souhrn gramatiky vhodný pro maturitní zkoušku nebo pro testy na úrovni vysokých škol. Úroveň souhrnu gramatiky se pohybuje mezi B1 a B2, takže pokud se připravujete na maturitu, může se vám stát, že narazíte na teorii, kterou ještě neznáte.

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.