Menu Zavřeno

Scio testy Němčina

Národní srovnávací zkouška Německý jazyk testuje znalost německého jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně německý jazyk. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva německého jazyka.

Celkem v testu naleznete pět oddílů: poslech, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení, konverzace a gramatika. Test čítá celkem 60 úloh a k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.

Test Scio Němčina se píše jen u vybraných termínů Národních srovnávacích zkoušek. Pro rok 2021 to budou dva termíny:

Test OSP a test ZSV ZDARMA!

Pro odběratele novinek jako dárek.