Oscio.cz | Web o Scio testech | Logo

Scio testy Němčina 2022

Národní srovnávací zkouška Německý jazyk testuje znalost německého jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně německý jazyk. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva.

Celkem v testu naleznete pět oddílů: poslechčtení a porozumění textukomplexní cvičeníkonverzace a gramatika. Test čítá celkem 60 úloh a k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

Scio testy němčina

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách daného termínu testu a na lokalitě.

Test Scio Němčina se píše jen u vybraných termínů Národních srovnávacích zkoušek. Pro rok 2022 to budou dva termíny:

Termíny Scio testy Němčina 2022

2. dubna 2022 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, TESA)
30. dubna 2022 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, EPP, GAP, TESA)
Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823
info@oscio.cz
+420 773 085 038
Toto není oficiální web společnosti Scio s.r.o. ani Masarykovy univerzity.