Člověk a společnost

ZSV | Scio testy

Člověk a společnost je prvním oddílem testu Scio ZSV. Skládá se dohromady z dvaceti otázek – sedm otázek z psychologie, osm otázek ze sociologie a pět z filozofie. V psychologii se otázky velmi často týkají rozdělení psychologie a jejích oborů, významných představitelů těchto směrů a základních pojmů používaných v tomto oboru. V sociologii se otázky týkají převážně sociologických pojmů, významných představitelů a druhů výzkumů. Ve filozofii najdete otázky na významná filozofická díla, jejich autory a jejich světonázory.

Úlohy - Člověk a společnost

ZSV Člověk a společnost otázka ID 1090

Čas je velmi složité filozofické téma. Aristoteles tvrdil, že čas je počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“. Tomáš Akvinský se na čas díval jako na plynutí samého nyní.

Jakým způsobem vnímal čas Immanuel Kant?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1084

Sokrates přistoupil k podkonímu a zeptal se, jestli má ten kůň hodně peněz. Podkoní se na něho podíval, jako by ho považoval za blázna, a řekl: „Kde by vzal kůň peníze?“. Sokrates podkonímu odpověděl, že mu je hned líp, když i chudý kůň může být dobrý, má­­‑li od přírody dobré vlohy.

Základy společenských věd, Jiří Bílý, upraveno

Která z uvedených možností nejlépe vystihuje, co měl tímto výrokem Sokrates na mysli?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1004

Který z následujících pojmů je protikladem pojmu rigidita?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 1002

Noam Chomsky – Ulric Neisser – Edward C. Tolman

Který z následujících psychologických směrů spojuje všechna tato jména?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 931

Která z uvedených možností správně popisuje ontologii světa podle svatého Augustina?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 930

Tento filozofický směr se snaží veškeré vědění podložit novodobými poznatky z matematiky a logiky, a tím oprostit filozofii od všeho ontologického. Vše musí být empiricky prokazatelné. Filozofové tohoto směru zmenšili rozptyl svého zkoumaní jen na jednu složku, a to na vyjadřování člověka. Začali s analýzou lidské řeči.

Který z nabízených filozofických směrů odpovídá výše uvedenému textu?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 921

Která z uvedených možností správně definuje sangvinika dle Eysenckovy typologie osobnosti?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 907

  • Co mohu vědět?
  • Co mám činit?
  • V co mohu doufat?

Ve kterém z nabízených děl definoval Immanuel Kant tři hlavní otázky filozofie uvedené výše?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 906

  • dobro
  • zlo
  • jsoucno
  • svobodná
  • vůle

Který z výše uvedených pojmů musíme vyřadit, aby zbylé pojmy odpovídaly filozofické disciplíně zvané etika?


ZSV Člověk a společnost otázka ID 905

V 60. letech 20. století vznikla v Americe významná subkultura hippies. Její příslušníci vytvářeli vlastní komunity, které se vyznačovaly poslechem psychedelické hudby, otevřeností k sexu a užíváním drog. Hodnotami komunity byly mír, láska, přátelství a svoboda.

Které z následující tvrzení o subkulturách je správné?


1 2 3 4 [5] 6
Odběr novinek = Testy zdarma

Logo Vzdělávací skupina a nakladatelství Scholastik
Matěj Vitouch
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 06616828
Aplikace na Google play StoreDoustupné na App Store OSP Aplikacehuaweiappgallery
Logo platby visaLogo MastercardPlatební brána ComGateČeská pošta logoZásilkovna logo
Copyright © 2023 Scholastik s.r.o.